Hallituksen tehtävät

Hallitus käsittelee kaikki ne asiat, joista se lain, muiden säädösten ja yhtiöjärjestyksen mukaan nimenomaisesti vastaa. Näistä keskeisimpiä ovat:

 • tilinpäätös ja osavuosikatsaukset
 • yhtiökokoukselle esitettävät asiat
 • toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen nimittäminen, mikäli sijainen nimitetään
 • taloudellisen valvonnan järjestäminen

Hallituksen tehtävänä on myös käsitellä sellaiset asiat, jotka ovat konsernin toiminnan huomioon ottaen niin laajakantoisia, ettei niitä voida katsoa konsernin juoksevaan hallintoon kuuluviksi. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi:

 • konsernin strategisen suunnitelman ja pitkän aikavälin tavoitteiden vahvistaminen
 • konsernin vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen
 • päättäminen investoinneista, yritysostoista sekä omaisuuden luovutuksista, jotka ovat merkittäviä tai joissa poiketaan konsernin strategiasta
 • strategisesti merkittävien tuotekehityshankkeiden ja kehitysohjelmien hyväksyminen
 • lainan ottaminen ja takauksen tai muun vastaavan sitoumuksen antaminen, kun vastuun määrä on merkittävä
 • riskienhallinnan periaatteiden hyväksyminen
 • konsernin organisaatiorakenteesta päättäminen
 • johtokunnan jäsenten nimittäminen ja heidän palkka- ja eläke-etujensa hyväksyminen
 • toimitusjohtajan toiminnan seuraaminen ja arvioiminen
 • yhtiön hallintoperiaatteiden ja ohjausjärjestelmien hyväksyminen
 • hallituksen valiokuntien nimittäminen
 • avustusten myöntäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu