Liikevaihto jälleen kasvuun, kannattavuus tasaista

Vuotta 2012 leimasivat maailmantalouden vaikeudet. Wärtsilän koko vuoden liikevaihto kasvoi vahvan neljännen vuosineljänneksen ansiosta 12% ja oli 4.725 milj. euroa. Kannattavuus oli 10,9% liikevaihdosta. Luvut vastasivat hyvin vuodelle asetettuja tavoitteita. Tilauskertymä kasvoi 9% 4.940 milj. euroon Ship Power -liiketoiminnan ja eritoten offshore-markkinoiden vahvan kehityksen ansiosta. Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 4.492 milj. euroa (4.007), kasvua kertyi 12%.

Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä vuodelle 2012 oli 1.515 milj. euroa. Se on 5% viime vuotta vähemmän, mutta markkinoiden kokonaisvolyymi laski arviolta 30-40 %. Noin 74% saaduista tilauksista, megawatteina (MW) mitattuna, tuli kaasuvoimalaitosmarkkinoilta. Wärtsilä sai kautta aikojen suurimman voimalaitostilauksensa, 573 MW:n kolmipolttoainevoimalaitosprojektin Jordaniaan. Azerbaidžanista saatiin toinen suuri, 384 MW:n kaasuvoimalaa koskeva tilaus. Ship Power -liiketoiminnan vuosi oli aktiivinen offshore- ja erikoisalussegmenteissä. Ship Powerin tilauskertymä kasvoi 45% 1.453 milj. euroon. Wärtsilä sai useita merkittäviä offshore-tilauksia sekä useita monipolttoainemoottoreiden tilauksia, mikä korostaa yhtiön edelläkävijyyttä kaasusovelluksissa. Lisäksi Wärtsilä sai strategisesti huomattavia tilauksia rikkipesureista ja ensimmäiset painolastiveden käsittelyjärjestelmien tilaukset. Näillä aloilla ympäristövaatimusten kehitys on antanut meille viime aikoina vetoapua. Kiinnostus huoltosopimuksia kohtaan oli vilkasta vuonna 2012. Wärtsilä allekirjoitti vuonna 2012 merkittäviä voimalaitosten huoltosopimuksia Keniassa, Itä-Timorissa, Etelä-Afrikassa, Brasiliassa, Yhdysvalloissa ja Jordaniassa. Merenkulkualalla Wärtsilä solmi palvelusopimukset Princess Cruise Lines Ltd:n ja Prestige Cruise Holdings, Inc:n kanssa. Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5% ja nousi kaikkien aikojen ennätystasolle, 1.908 milj. euroon.

Vuoden 2012 aikana saatettiin päätökseen Hamworthyn osto, joka on Wärtsilän kaikkien aikojen isoin yrityskauppa. Hankinta tukee Wärtsilän kasvustrategiaa merenkulun kaasu-, offshore- ja ympäristöratkaisujen markkinoilla. Lisäksi Wärtsilä allekirjoitti Kiinan Zhuhaissa toimivan Yuchai Marine Power Co. Ltd:n kanssa sopimuksen keskinopeita merimoottoreita valmistavan yhteisyrityksen perustamisesta. Wärtsilä jatkoi merkittäviä investointeja tutkimus- ja kehitystoimintaan, jossa pääpaino oli tiukentuneita ympäristömääräyksiä vastaavan teknologian ja tuotteiden kehittämisessä sekä asiakkaiden toiminnan kannattavuutta vahvistavissa tuotteissa ja ratkaisuissa T&K -investoinnit olivat korkealla 188 milj. euron tasolla ja vastasivat 4% liikevaihdosta.

Liikevaihto
MEUR 2012 2011 Muutos %
Power Plants 1 498 1 365 10%
Ship Power 1 301 1 022 27%
Services 1 908 1 816 5%
Muu 17 6 183%
Konserni 4 725 4 209 12%

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu