Tilauskertymä

Tilikaudella tammi-joulukuu 2012 Wärtsilän tilauskertymä oli 4.940 milj. euroa (4.516), kasvua oli 9%. Tilikauden tilaus-laskutussuhde oli 1,05 (1,07).

Tilikaudella tammi-joulukuu 2012 Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.515 milj. euroa (1.602). Edellisvuoteen verrattuna laskua oli 5%, kun taas kokonaismarkkinat laskivat arviolta 30-40%. Noin 74% tilauksista MW:issa mitattuna tuli kaasumarkkinoilta. Vuoden 2012 aikana Wärtsilä sai kautta aikojen suurimman tilauksensa, 573 MW:n kolmipolttoainevoimalaitosprojektin Jordaniaan. Azerbaidžanista Wärtsilä sai toisen vuoden merkittävimmistä tilauksista, joka koski 384 MW:n kaasulla toimivaa voimalaitosta. Vuonna 2012 saatiin muita tärkeitä tilauksia Afrikan mantereelta, Indonesiasta, Australiasta ja USA:sta.

Wärtsilän Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli tammi-joulukuun 2012 aikana 1.453 milj. euroa (1.000) ja kasvoi huomattavasti (45%) edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Tilausaktiviteetti offshore- ja erikoisalussegmenteillä jatkui hyvänä läpi vuoden. Ship Power -strategian mukaisesti Wärtsilä sai useita merkittäviä tilauksia kokonaisratkaisujen toimittamisesta sisältäen laivasuunnittelun, propulsiolaitteiston, automaation ja muut laitteistot. Wärtsilä sai myös useita tilauksia ympäristöratkaisuista, kuten rikkipesureista sekä ensimmäiset tilaukset painolastiveden käsittelyjärjestelmistä. Offshore-segmentillä suurimmat tilaukset saatiin yhdeksään porausalukseen ja kuuteen putkenasennusalukseen, jotka liittyivät brasilialaiseen offshore-ohjelmaan. Näiden lisäksi saatiin useita huoltoaluksiin liittyviä tilauksia. Wärtsilä sai useita monipolttoainemoottoritilauksia, mikä vahvisti yhtiön edelläkävijän asemaa kaasusovelluksissa. Monipolttoaineratkaisuja toimitetaan muun muassa kanadalaiseen matkustajalauttaan, kahteen hollantilaiselle merenkulkualan yhtiölle rakennettavaan kaasutankkeriin, kahteen kiinalaiseen hinausalukseen ja kuivalastialukseen, joka tulee operoimaan Euroopan sisävesillä, Korean satamaviranomaisten tilaamaan opasalukseen sekä kolmeen offshore-tukialukseen, jotka operoivat Meksikonlahdella. Offshore-segmentin tilaukset olivat 46% kaikista tilauksista, kauppalaivasegmentin osuus oli 28% ja erikoisalussegmentin 12%. Matkustajalaivasegmentin osuus kokonaisuudesta oli 6% ja merivoimien 7%. Muiden tilausten osuus oli 1%.

Tilikaudella tammi-joulukuu 2012 Services-liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.961 milj. euroa (1.909). Tilikauden aikana Wärtsilä solmi huolto- ja ylläpitosopimuksia Keniassa, Itä-Timorissa, Etelä-Afrikassa ja Brasiliassa. Wärtsilä sai myös huoltosopimuksia Princess Cruise Lines Ltd:ltä ja Prestige Cruise Holdings Inc:ltä.

Tilauskertymä yhteisyrityksissä

Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n ja apumoottorien valmistukseen keskittyvän kiinalaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n tilauskertymä oli yhteensä 242 milj. euroa (394) tilikaudella tammi-joulukuu 2012. Wärtsilän omistusosuus näissä yhteisyrityksissä on 50%, ja tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Tilauskanta

Tilikauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 4.492 milj. euroa (4.007), kasvua oli 12%. Tilikauden lopussa Power Plants -tilauskanta oli 1.561 milj. euroa (1.536), 2% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Ship Power -tilauskanta oli 2.127 milj. euroa (1.684), kasvua oli 26%. Services-liiketoiminnan tilauskanta oli tilikauden lopussa 804 milj. euroa (786), kasvua oli 2%.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu