Korruption ja lahjonnan vastaiset menettelyt

Wärtsilän toimintaperiaatteet, korruption vastainen politiikka ja itsenäisiä välittäjiä koskeva ohjeistus (Broker Directive) nimenomaisesti kieltävät yhtiötä ja sen työntekijöitä ottamasta ja tarjoamasta minkäänlaista lahjuksena pidettävää etua sekä ryhtymästä minkäänlaisiin toimiin, jotka voisivat johtaa eturistiriitaan tai luottamuksen rikkoutumiseen. Ohjeissa velvoitetaan noudattamaan paikallisia korruption vastaisia lakeja kaikissa maissa, joissa Wärtsilä toimii tai aikoo toimia, sekä raportoimaan mahdollisista rikkomuksista. Wärtsilä järjestää henkilöstölleen laajalti koulutusta lahjonnan vastaisista periaatteista ja lainsäädännöstä sekä yhtiön niitä koskevista politiikoista ja toimintatavoista.

Tarkastelujakson aikana esiintyi yksi väitettyyn lahjontaan liittyvä tapaus, joka koski vuonna 2001 päättynyttä projektia Keniassa. Toukokuussa 2009 Wärtsilä Finland Oy:n entistä johtajaa vastaan nostettiin Pohjanmaan (entisen Mustasaaren) käräjäoikeudessa syyte törkeästä lahjonnasta. Lokakuussa 2009 yleinen syyttäjä vaati entistä johtajaa vastaan nostettujen syytteiden perusteella, että Wärtsilä Finland Oy tuomitaan yhteisösakkoon. On huomattava, että yhteisösakkovaatimus on liitännäisseuraamus entistä johtajaa vastaan nostetuista syytteistä. Sekä entinen johtaja että Wärtsilä Finland Oy pitävät syytteitä perusteettomina. Syytteet liittyivät projektin yhteydessä tehtyyn konsulttisopimukseen. Käräjäoikeus hylkäsi 18. joulukuuta 2009 antamassaan päätöksessä syytteet entistä johtajaa vastaan ja hylkäsi Wärtsilä Finlandille esitetyt vaatimukset. Syyttäjä valitti käräjäoikeuden päätöksestä Vaasan hovioikeuteen helmikuussa 2010. Vaasan hovioikeus palautti 21. syyskuuta 2010 antamallaan päätöksellä jutun takaisin käräjäoikeuteen prosessioikeudellisista syistä. Hovioikeuden mukaan käräjäoikeus ei ollut arvioinut todisteita päätöstään varten. Wärtsilän entinen johtaja ja Wärtsilä Finland Oy hakivat hovioikeuden päätökseen valituslupaa korkeimmalta oikeudelta, joka myönsi valitusluvan. Korkein oikeus piti 29. maaliskuuta 2012 antamallaan päätöksellä hovioikeuden tekemän päätöksen voimassa. Juttu käsitellään siten Pohjanmaan käräjäoikeudessa, ja alkuperäisiä syytteitä koskeva pääkäsittely alkaa 29. tammikuuta 2013.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu