Työterveys ja -turvallisuus

Wärtsilän työterveys- ja turvallisuusperiaatteet määritellään yhtiön laatu-, työterveys- ja työturvallisuus- ja ympäristöpolitiikassa (QEHS) sekä ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusdirektiivissä (EHS). Wärtsilän tytäryhtiöillä tulee olla QEHS-politiikan sekä EHS-direktiivin mukainen johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmien keskeisiä painopisteitä ovat toiminnan lainmukaisuus, työterveys- ja työturvallisuusriskien tunnistaminen ja minimointi, henkilöstön koulutus, tehokkaiden terveys- ja turvallisuusohjelmien ja ohjeiden käyttöönotto, sattuneiden poikkeamien kirjaaminen ja selvittäminen sekä työterveys- ja työturvallisuustason jatkuva parantaminen.

Wärtsilän tytäryhtiöiden OHSAS 18001 -sertifiointien määrä kasvoi vuonna 2012. Vuoden 2012 lopussa Wärtsilän yrityksistä 37:llä oli sertifioitu työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä. Nämä järjestelmät kattavat noin 80% Wärtsilän henkilöstöstä.

Johtamisjärjestelmän lisäksi Wärtsilä-yhtiöissä on käytössä paikallisen lainsäädännön edellyttämiä työsuojeluohjelmia, jotka kehitetään yleensä yhtiöiden johdon ja henkilöstön edustajien muodostamissa työsuojelutoimikunnissa. Wärtsilän yhtiöistä 71%:lla on työsuojelutoimikunta.

Työsuojelun toteutumista mitataan tunnusluvuin, joita ovat esimerkiksi tapaturmien määrä, sairauspoissaolojen määrä sekä tapaturmataajuus. Wärtsilä on asettanut konsernitason tavoitteeksi poissaoloon johtavien tapaturmien nollatason. Tavoite osoittaa yhtiön pitkäjänteistä sitoutumista turvallisuuskulttuurin lujittamiseen ja edellyttää toimenpiteitä kaikilta Wärtsilän yhtiöiltä ja työntekijöiltä. Turvallisuusasioita seurataan yhtiöissä kuukausittain, ja tulokset käsitellään johtokunnassa.

Vuonna 2012 Wärtsilä aloitti globaalin Zero Injury -koulutusohjelman mikä koostuu neljän tunnin verkkokoulutuksesta sekä neljän tunnin käytännön harjoituskerrasta. Koulutuksen kohderyhmä on Wärtsilän eturivin henkilöstö joka työskentelee tuotantolaitoksissa, verstaissa sekä asiakkaan tiloissa. Verkkokoulutus-osio on käännetty yhdeksälle pääkielelle tehokkaan koulutuksen varmistamiseksi eri maissa. Yli 3.200 työntekijää oli suorittanut verkkokoulutuksen vuoden 2012 loppuun mennessä, ja koulutus jatkuu vuonna 2013.

Vuonna 2011 julkaistu Wärtsilän turvallisuuskäsikirja käännettiin 13 kielelle vuonna 2012, ja käsikirjoja jaettiin Wärtsilän yrityksiin, joissa nämä kielet ovat käytössä.

Wärtsilän vuosi sitten julkaisema sisäinen turvallisuuskoulutusvideo palkittiin maailmanlaajuisessa World Media Festival -kilpailussa vuoden 2012 intermedia-globe Gold Award- ja intermedia-globe Grand Award -tunnustuksilla. Palkintoseremonia järjestettiin 9.5.2012 Hampurissa Saksassa.

Wärtsilän turvallisuuskulttuurin vahvistamiseksi yhtiön johtokunta päätti käynnistää turvallisuuskierrokset, jotka edellyttävät, että johtokunnan ja divisioonien johtoryhmien jäsenet vierailevat säännöllisesti Wärtsilän tytäryhtiöissä ja keskustelevat työntekijöiden kanssa turvallisuuteen liittyvistä aiheista. Käytäntö aloitettiin vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä, ja se on määrä ottaa täyteen käyttöön vuonna 2013.

Poissaoloon johtaneiden tapaturmien myönteinen kehitys jatkui. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuusindeksi oli 12,7 prosenttia pienempi vuonna 2012 kuin edellisvuonna. Vuonna 2012 ei ollut yhtään kuolemaan johtavaa työtapaturmaa.

Raportointikaudella todettiin kaksi työsuojelurikkomusta Wärtsilän tytäryhtiöissä. Wärtsilä Finlandille määrättiin 30.000 euron sakko koskien henkilön tapaturmaa, joka tapahtui vuonna 2009. Työntekijä sai käsivarteensa syvän viiltohaavan suorittaessaan manuaalista nostamista ja tuomioistuimen mukaan Wärtsilä Finland ei ollut hankkinut tarvittavia nostotyökaluja työtehtävän suorittamista varten. Useita korjaavia toimenpiteitä on tämän tapauksen jälkeen tehty ja tuomioistuimen mukaan turvallisuusjohtaminen on Wärtsilä Finlandissa hyvällä tasolla.

Wärtsilä Japan sai varoituksen paikalliselta viranomaiselta, joka totesi että yhtiö ei ollut toimittanut tarkoituksenmukaisia ohjeita alihankkijalle, joka käsitteli orgaanisia lioutusaineita. Wärtsilä Japan on toimittanut raportin korjaavista toimenpiteistä kyseiselle viranomaiselle.

Tapaturmien määrä ja tapaturmataajuus

W_graafit_FI-52.png

Sairaspoissaolojen määrä / tapaturmien aiheuttamien poissaolojen määrä

W_graafit_FI-53.png

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu