Taloudelliset tiedot

2012 2011 2010 2009 2008
Asiakkaat
Liikevaihto (MEUR) 4 725 4 209 4 553 5 260 4 612
Liikevaihto markkina-alueittain (MEUR)
Eurooppa 1 202 1 249 1 266 1 654 1 695
Aasia 2 009 1 594 1 754 1 937 1 792
Amerikka 994 845 1 034 1 176 689
Afrikka 398 443 390 399 379
Muut 122 77 109 94 57
Toimittajat
Ostetut tavarat, materiaalit ja palvelut (MEUR) 3 007 2 694 2 927 3 593 3 134
Työntekijät
Palkat ja palkkiot (MEUR) 887 770 773 735 693
Palkat ja palkkiot markkina-alueittain (MEUR)
Eurooppa 631 552 565 549 520
Aasia 145 119 111 106 106
Amerikka 91 80 78 66 60
Afrikka 12 11 12 9 6
Muut 8 7 6 4 1
Liikevaihto/työntekijä (TEUR) 250 238 253 279 262
Julkinen sektori
Verot ja sosiaalikustannukset (MEUR) 317 322 326 337 288
Verot ja sosiaaliset kustannukset markkina-alueittain (MEUR)
Eurooppa 234 240 253 264 243
Aasia 39 41 35 37 28
Amerikka 36 38 31 32 15
Afrikka 6 2 5 3 1
Muut 2 1 2 1 0
Saadut julkisen sektorin tuet (TEUR) 5 543 8 263 7 406 13 725 16 095
Nettorahoituserät (MEUR) -30 -16 -13 -34 -9
Yhteisö
Hallituksen myöntämät lahjoitukset (TEUR) 104 60 670 70 70
Wärtsilän yhtiöiden myöntämät lahjoitukset (TEUR) 456 940 421 527 463
Kustannukset
Tutkimus- ja kehitysmenot (MEUR) 188 162 141 141 121
Ympäristömenot
Ympäristöinvestoinnit (MEUR) 0,8 0,9 2,9 1,1 2,6
Ympäristökäyttökustannukset (MEUR) 6,3 6,1 5,5 4,2 5,4

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu