Rahoittajat ja omistajat

Rahoittajat

Vuonna 2012 Wärtsilän nettorahoituserät olivat -30 milj. euroa. Vuoden lopussa Wärtsilän nettomääräinen korollinen lainapääoma oli 567 milj. euroa sekä omavaraisuusaste 42,0% ja velkaantumisaste 0,31.

Omistaja-arvo

Osakkeenomistajille esitetään jaettavaksi osinkona 197 milj. euroa. Wärtsilän tavoitteena on jakaa osinkopolitiikkansa mukaisesti osinkona 50% operatiivisesta osakekohtaisesta tuloksesta. Osakekohtainen osingonjako on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 1,72 euroa, ja yhtiön markkina-arvo oli vuoden 2012 lopussa 6.454 milj. euroa.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu