Wärtsilä ja kestävä kehitys

Kansainvälisesti johtavana merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittajana, Wärtsilällä on keskeinen rooli kestävien ratkaisuiden tarjoamisessa merenkulku- ja energia-alalle. Tuemme tuotteitamme maailmanlaajuisesti niiden koko elinkaaren ajan. Tämä luo perustan kestävän kehityksen toiminnallemme, jota tukee sitoumuksemme vastuulliseen liiketoimintaan.

Sitoumuksemme kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan perustuu missioomme, visioomme ja strategiaamme, jotka luovat perustan yhtiön toimintojen ja tuotteiden kehittämiselle yhdessä kestävän kehityksen tavoitteimme kanssa. Johtamisjärjestelmämme ja muut kestävän kehityksen työkalut tarjoavat meille keinot arvioida toimintamme tuloksellisuutta ja jatkuvasti parantaa toimintaamme ja tuotteitamme.

Wärtsilän noudattamat maailmanlaajuiset periaatteet, kuten laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka (QEHS) sekä liiketoimintaperiaatteet yhdessä yhtiön arvojen kanssa yhtenmukaistavat kestävän kehityksen toimintatavat. Wärtsilän sisäinen konsernikäsikirja sisältää edellä mainittujen lisäksi muut politiikat ja direktiivit, kuvauksen toimintatavoista ja vastuista sekä johtamisjärjestelmän rakenteesta. Wärtsilän hallinnointi- ja riskienhallintaperiaatteet sekä tärkeimmät kestävään kehitykseen liittyvät riskit on esitetty Hallinnointi-katsauksessa.

Wärtsilä ja kestävä kehitys

Wartsila_AR12_chart_FI-4.png

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu