Tuotevastuu

Wärtsilä pyrkii kehittämään ympäristömyötäisiä, luotettavia ja turvallisia tuotteita. Wärtsilä tukee asiakkaitaan tuotteiden koko käyttöiän ajan kehittämällä ympäristömyötäisiä ratkaisuja ja tarjoamalla niitä myös jo käytössä oleviin tuotteisiin. Moottoreiden ja komponenttien kunnostuksella pidennetään tuotteiden käyttöikää, ja moottoreiden modernisoinneilla laitosten suorituskyky nostetaan tasolle, joka vastaa niin nykyisiä kuin tulevaisuudenkin vaatimuksia.

Moottorit on suunniteltu Euroopan komission konedirektiivin, SOLAS-yleissopimuksen ja muiden keskeisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Propulsiotuotteet on suunniteltu SOLAS:n sekä keskeisten luokituslaitosten turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Uusien moottorityyppien tulee täyttää myös kansainväliset turvallisuusvaatimukset. Ennen markkinoille tuloa uusille tuotteille hankitaan tyyppihyväksyntä luokituslaitoksilta. Wärtsilän tuotteiden mukana toimitetaan asianmukaiset käyttöoppaat, jotka sisältävät muun muassa tarvittavat tuotteiden perustiedot ja kattavat käyttöohjeet.

Wärtsilä Ship Design noudattaa suunnitteluprosessissaan luokituslaitosten ja lippuvaltioiden sääntöjä varmistaakseen, että asiakkaille suunnitellut tuotteet ovat turvallisia ja säännösten mukaisia. Asiakkaalle ennen aluksen rakentamisen aloittamista toimitettaville piirustuksille ja laskelmille on hankittava luokituslaitoksen hyväksyntä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu