Vuorovaikutuskanavat

Sidosryhmä Vuorovaikutuskanavat Arviointi
Asiakkaat Säännölliset asiakaskontaktit, tuotteiden elinkaarenaikainen asiakastuki, asiakastilaisuudet ja -seminaarit, asiakaspäivät, asiakaslehdet, internet, konferenssit ja messut, tuotedokumentit, asiakaspalautejärjestelmä, asiakastyytyväisyyden mittausjärjestelmä Asiakas- ja laatutyytyväisyyden mittausjärjestelmä
Henkilöstö Avoin ja jatkuva kommunikointi johdon ja henkilöstön välillä, vuotuiset kehityskeskustelut, tiedotustilaisuudet ja sisäinen viestintä (intranet), henkilöstölehdet, koulutukset, kansalliset yt-toimikunnat ja Eurooppa-toimikunta, työterveys- ja turvallisuustoimikunnat, aloitejärjestelmä, toiminnan parantamisen prosessi, teknologia- ja innovaatiopalkinto, asiakassuhteen hoito -palkinto Henkilöstön tyytyväisyystutkimukset (MyVoice)
Omistajat, sijoittajat Johdon tapaamiset sijoittajien, rahoittajien ja analyytikoiden kanssa, sidosryhmälehdet, yhtiökokoukset, tiedotustilaisuudet, pörssi- ja lehdistötiedotteet, vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset, pääomamarkkinapäivät, internet, sijoittajaviestintätutkimukset, kestävää kehitystä koskevat kyselytutkimukset Sijoittajaviestintätutkimukset, kestävän kehityksen tutkimukset ja indeksit
Tavarantoimittajat Avoin ja aktiivinen vuorovaikutus hankintaorganisaation ja toimittajien välillä, toimittajaportaali, toimittajien kehittäminen, toimittajahallintajärjestelmä, toimittajapäivät, toimittajapalkinnot Toimittaja-arvioinnit
Yhteiskunta Viranomaisyhteistyö ja -raportointi, joka liittyy mm. ympäristö-, työsuojelu- ja turvallisuuskysymyksiin, tapaamiset päätöksentekijöiden kanssa, kannanotot, avointen ovien päivät, kestävän kehityksen raportit, yritysesittelyt, paikallistason viestintä, internet Sidosryhmäpalaute, yrityskuvatutkimukset
Järjestöt Jäsenyys, säännöllinen yhteydenpito, osallistuminen paikallisten toimiala- ja teollisuusjärjestöjen toimintaan, aktiivinen osallistuminen työryhmien toimintaan, yhteydenpito julkisiin toimielimiin mm. ministeriöihin, raportit  
Yliopistot Harjoittelupaikkojen ja lopputyömahdollisuuksien tarjoaminen, tutkimus- ja kehitysprojektit, osallistuminen rekrytointimessuihin ja ‑seminaareihin sekä opiskelutoiminnan tukeminen ja luennot Suosituimmat työnantajat ‑tutkimukset
Media Kansalliset ja kansainväliset talous- ja aikakausijulkaisut, alan ammattijulkaisut, haastattelut ja tiedotteet, keskeiset vuosittaiset julkaisut, tapaamiset, vierailut, tutustumiskäynnit Taloustoimittajien tutkimukset, mediaseurannat, raportointivertailut

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu