Wärtsilä järjestöissä

Vuonna 2012 Wärtsilä osallistui useiden kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen toimintaan. Wärtsilän kannalta tärkeimmät järjestöt ja Wärtsilän osallistumisen luonne esitetään alla olevassa taulukossa.

Sidosryhmä Järjestö Toiminnan luonne
Etujärjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Kauppakamari (ICC Suomi), Teknologiateollisuus ry Jäsenyys ja toimintaan osallistuminen.
Teollisuus- ja toimialajärjestöt Euroopan polttomoottoriteollisuuden liitto (Euromot), Polttomoottoritekniikan kansainvälinen järjestö (CIMAC), Moottorivalmistajien yhdistys (EMA), World Alliance for Decentralized Energy (WADE), EURELECTRIC, Cogen Europe, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Exhaust Gas Cleaning System Association (EGCSA), Cruise Line International Association (CLIA), European Cruise Council (ECC) Hallituksen jäsenyys ja työryhmien toimintaan osallistuminen (CIMAC, WADE, Euromot, VDMA, Cogen Europe, Italcogen, Cogen Turkey).

Jäsenyys ja toimintaan osallistuminen (EURELECTRIC, EMA, EGSA, CLIA, ECC).

 

 

Standardisoimisjärjestöt Euroopan standardisoimisjärjestö (CEN), Kansainvälinen standardisoimisjärjestö (ISO) Toimintaan osallistuminen.
Kansainväliset järjestöt Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO), YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE) Toimintaan osallistuminen.
Muut Euroopan laatujohtamissäätiö (EFQM), European Energy Forum (EEF), Global Reporting Initiative (GRI), UN Global Compact -aloitteen pohjoismainen verkosto Toimintaan osallistuminen (EFQM, EEF), GRI:n sidosryhmäjäsen.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu