Elinkaariajattelu

Wärtsilän tuotteiden pitkän käyttöiän vuoksi laitteiden elinkaaren aikaisten vaikutusten tunnistaminen on kokonaisympäristövaikutusten ymmärtämisen kannalta keskeistä. Tehtyjen elinkaariarviointien tulokset osoittavat, että dieselmoottorin elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista valtaosa syntyy moottorin käytön aikana. Niistä suurin osa johtuu moottorin käytönaikaisista päästöistä ilmaan sekä käyttöön liittyvästä polttoaineen toimitusketjusta. Wärtsilä hallitsee tuotteidensa elinkaarta tuotesuunnittelulla, toimittajien valinnalla, valmistusmenetelmillä, kuljetusten optimoinnilla, käytönaikaisella huollolla ja korjauksilla sekä asiakkaiden koulutuksella ja opastuksella. Wärtsilä tarjoaa asiakkailleen huoltosopimuksia ja lanseeraa tuotteita, jotka auttavat heitä optimoimaan toimintansa. Wärtsilä myös tukee aktiivisesti asiakkaita sopivien ratkaisujen valinnassa aikaisessa vaiheessa projektia.

Elinkaariarviointien lisäksi Wärtsilä on hyödyntänyt myös muita, esimerkiksi loppukäyttäjä- ja järjestelmätasoilla tehtyjä arviointeja selvittääkseen tarjoamiensa ratkaisujen kehitystarpeita sekä nykyteknologian kehityspotentiaalia uusilla sovellusaloilla.

Monitasoinen arviointimalli

Wartsila_AR12_chart_FI-16.png

 Ympäristövaikutukset – tuotteen elinkaari

Wartsila_AR12_chart_FI-17.png

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu