Rikkidioksidipäästöjen vähentäminen

Merenkulun rikkipäästöjä voidaan alentaa kolmella menetelmällä: pienentämällä käytetyn polttoaineen rikkipitoisuutta, poistamalla rikkiä pakokaasuista tai vaihtamalla polttoaineeksi esimerkiksi maakaasu.

Pakokaasujen rikinpoistoon on tarjolla useita menetelmiä. Märkäpesurin käyttö on laivoissa luonnollinen vaihtoehto, koska pesuvettä on helposti saatavilla. Hamworthyn hankinnan myötä Wärtsilän tuotevalikoima laajeni avoimen kierron pesureihin ja hybridijärjestelmiin. Hamworthyllä on yli 50 vuoden kokemus suojakaasujärjestelmien pesureista sekä alan mittavin kokemus pakokaasujen puhdistusjärjestelmistä. Wärtsilällä on ainoana valmistajana edellytykset täyden mittakaavan testeihin, ja yhtiö on sitoutunut kehittämään sekä olemassa olevia ratkaisuja että täysin uusia ratkaisuja. Kehitystyön tämänhetkisiä painopisteitä on hybridijärjestelmien validointi ja uuden sukupolven pesurin kehittäminen matkustajalaivoihin, joissa keskeinen vaatimus on järjestelmän viemä tila.

Päästömääräykset – IMO:n enimmäisraja polttoaineen rikkipitoisuudelle
W_graafit_FI-24.png
Tavanomaisten NOx:n, SOx:n ja hiukkasten ominaispäästöjen vertailu eri polttoaineilla

W_graafit_FI-25.png

Rikkipitoisuuden kontrollialueet (SECA)

Wartsila_AR12_chart_FI-12.png

Rikin ja typen oksidien kontrollialueet (SECA/NECA)

Wartsila_AR12_chart_FI-13.png

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu