Typen oksidipäästöjen vähentäminen

IMO:n NOx-päästöjä koskevat Tier II -vaatimukset astuivat voimaan vuonna 2011. Tier II NOx-päästöraja on 20% tiukempi kuin vuoden 2010 päästöraja. Kaikki Wärtsilän valikoimaan kuuluvat tuotteet täyttävät Tier II -vaatimukset. Seuraavan vaiheen päästörajoitukset (IMO Tier III) tulevat voimaan vuoden 2016 alusta. Ne edellyttävät NOx-päästöjen valvonta-alueilla 80%:n leikkausta päästöihin Tier I -tasoon verrattuna. NOx-päästöjen 80%:n leikkaus edellyttää rajua muutosta moottoriteknologiaan ja tuotevalikoimaan. Wärtsilä tutkii eri ratkaisuja, joita ovat mm.

  • moottorin sisäiset teknologiat
  • jälkikäsittelyteknologiat
  • polttoaineeseen (kaasuun) liittyvät teknologiat

Kaasumoottoreiden NOx-päästöt vastaavat jo IMO:n Tier III -vaatimuksia, mutta muita teknologioita ja niiden integrointia toisiinsa on kehitettävä. Ratkaisujen elinkaarikustannukset ovat keskeinen tekijä tässä työssä. Dieselmoottorit saavuttavat Tier III -typenoksidirajoitukset lähinnä kahden teknologian avulla: SCR-katalysaattoreilla ja pakokaasujen takaisinkierrätyksellä (EGR).

SCR-katalysaattoreiden (Selective Catalytic Reduction) merkitys kasvaa tulevaisuudessa. On olennaisen tärkeää varmistaa, että SCR-tekniikkaa ja rikkipesureita voidaan soveltaa yhdessä. Wärtsilällä on kokemusta SCR-katalysaattoreista useiden polttoaineiden yhteydestä. Wärtsilä pystyy toimittamaan SCR-ratkaisuja, joita voidaan käyttää myös korkeilla rikkitasoilla ja jotka toimivat varmasti yhdessä rikkipesureiden kanssa. Kehitys- ja kaupallistamistyötä jatketaan, jotta järjestelmä voidaan optimoida laajemmalle käyttöalueelle ottaen huomioon eri sivuvaikutukset ja reunaehdot.

Dieselmoottorien polttoaineen ominaiskulutuksen ja NOx-päästöjen kehitys

W_graafit_FI-27.png

Päästömääräykset – laivasovellukset (IMO)

W_graafit_FI-28.png

Tavanomaisten NOx:n, SOx:n ja hiukkasten ominaispäästöjen vertailu eri polttoaineilla

W_graafit_FI-25.png

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu