Uusien ratkaisujen luominen

Uraauurtava tekniikka vähentää päästöjä

Wärtsilän ja ABB Turbo Systemsin yhteisen kehitysohjelman tavoitteena on luoda uusi, uraauurtava kaksivaiheinen turboahdinsovellus isoihin dieselmoottoreihin. Kehittyneen moottoritekniikan ja kaksivaiheisen turboahtimen yhdistelmä antaa mahdollisuuden merkittävästi pienempään polttoaineenkulutukseen ja päästöihin.

Tässä ohjelmassa Wärtsilä keskittyy kehittämään moottoreita, joilla turboahdettuna saadaan mahdollisimman hyvät suoritusarvot ja asiakkaiden kannalta kustannustehokas kaupallinen ratkaisu. ABB Turbo Systems vastaa turboahdintekniikasta, jolle on asetettu ilmavirtaa sekä paine- ja hyötysuhdetta koskevat suorituskykyvaatimukset.

Teknologiaa käytetään markkinasegmenteillä, joilla pääpaino on elinkaarikustannuksissa. Ensimmäinen kaupallinen moottori toimitettiin Vaasan tehtaalta, jossa myös moottorin suorituskyky ja valmistusprosessi on validoitu.

Kaasun käyttö laivapolttoaineena

Wärtsilän monipolttoaineteknologian (DF) avulla voidaan hyödyntää kaasumoottoreihin liittyviä ympäristöetuja. Tekniikka takaa alhaiset CO2-, NOx-, SOx- ja hiukkaspäästöt sekä riittävän käyttövarmuuden, sillä se sallii myös nestemäisten polttoaineiden käytön, jos kaasua ei ole saatavissa. DF-teknologian myötä voidaan valita kustannusten ja saatavuuden mukaan optimaalinen polttoaine. Kaasun käyttö DF-moottoreiden polttoaineena on optimaalinen ratkaisu aluksiin, jotka liikennöivät suuren osan ajasta päästöjen kontrollialueilla (ECA), sekä kaasua kuljettaviin aluksiin, kuten LNG-tankkereihin.

Wärtsilä kehittää kattavaa keskinopeiden kaasumoottoreiden valikoimaa ja niihin liittyviä polttoaineenkäsittelyjärjestelmiä LNG-tankkereihin ja kaasukäyttöisiin aluksiin. Lisäksi Wärtsilä kehittää 2-tahtimoottoreiden kaasuteknologiaa.

VOC-päästöjen talteenottoon perustuvia laivojen voimaratkaisuja

Wärtsilä tehostaa VOC-päästöjen talteenottoon perustuvia alusten voimaratkaisujaan integroimalla talteenottolaitoksen tiiviisti poltto- ja voimayksikköön. Järjestelmän kokonaishyötysuhde paranee 20-40%. Innovaatiolle on haettu patenttia, ja testien on määrä alkaa vuonna 2013.

Tehokkaampaa apumoottoreiden hyödyntämistä erittäin suurilla kaasutankkereilla

Wärtsilä on viime vuosina kehittänyt erittäin suurten kaasutankkereiden nestekaasusäiliöiden kaasuhöyryjen seuraavan sukupolven nesteytysjärjestelmää. Yhdistämällä suurempi nesteytysyksikkö, muuttuvanopeuksinen käyttö ja integroitu kondensointiyksikkö vähemmän herkästi höyrystyvän lastin käsittelyyn voidaan alusten apumoottoreiden kuormitus optimoida. Päästöt vähenevät keskimäärin 1-1,5 tonnia/päivä/alus. Ensimmäinen tällä järjestelmällä varustettu alus otetaan käyttöön vuonna 2013.

Nesteytettyä biokaasua julkiseen liikenteeseen

Wärtsilä on laajentanut kaasun kaasunnesteyttimien valikoimaansa kehittämällä uuden, kilpailevia teknologioita tehokkaamman nesteytysprosessin. Kehitystyön lähtökohtana oli prosessin skaalattavuus maatilojen pienistä biokaasureaktoreista aina suuriin teollisiin biokaasureaktoreihin. Ensimmäinen kaupallinen laitos on kehitysvaiheessa, ja se on määrä ottaa käyttöön vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Laitos merkitsee vuositasolla noin 12.000 tonnia pienempiä kokonaispäästöjä. Samanaikaisesti kehityksen alla on testilaitos, joka takaa tehokkuuden ja koko järjestelmän jatkuvan parannustyön.

LNG:n käyttö polttoaineena ja lastinkäsittelyjärjestelmät yhdessä mahdollistavat polttoainesäästön LPG-aluksilla

Wärtsilä kehittää LPG-säiliöaluksiin yhdistettyä LNG-polttoaine- ja lastinkäsittelyjärjestelmää, jossa hyödynnetään LNG:n kylmäenergiaa lastin höyryjen nesteyttämiseen matkan aikana. Pelkästään apumoottoreiden päästöjen odotetaan pienenevän noin 3,5-4,5 tonnia/päivä/alus.

Polttoainejoustavuuden laajentaminen

Wärtsilä tarjoaa polttoainejoustavia voimalaratkaisuja. Voimalat voidaan suunnitella käyttämään kahta polttoainetta tai ne voidaan muuntaa elinkaaren aikana käyttämään toista polttoainetta. Wärtsilä uskoo suurten monipolttoainevoimaloiden kysynnän kasvavan etenkin markkinoilla, joilla parhaillaan kehitetään maakaasuinfrastruktuuria. Wärtsilän monipolttoainevoimalat voivat tuottaa sähköä aluksi nestemäisillä polttoaineilla ja vaihtaa maakaasuun, kun sitä on saatavilla. Tämä takaa parhaan elinkaarenaikaisen käytettävyyden ja hyötysuhteen.

Wärtsilä kohdentaa entistä enemmän voimavaroja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön osana ennakoivaa strategiaansa tarjota asiakkaille kustannustehokkaita, joustavia ja ympäristömyötäisiä ratkaisuja. Wärtsilän polttoainelaboratoriossa tutkitaan erilaisia polttoaineiden raaka-aineita, kuten kasviöljyjä, eläinrasvoja ja emulsioita. Viime vuosina olemme testanneet moottoreita, joiden polttoaineena on käytetty käytetyistä renkaista saatua pyrolyysiöljyä, palavankiven jalostuksessa syntyvää öljyä, erilaisia öljy- ja kaasulähteistä saatavia kondensaatteja, jatrofaöljyä, kalaöljyä, kanaöljyä, perinteisiä eläinrasvoja ja erilaisia synteettisiä öljyjä. Wärtsilä on myös testannut ja kehittänyt kondensaatteihin perustuvia ratkaisuja, joissa voidaan käyttää öljykentillä tarjolla olevia paikallisia polttoaineita ja soihdutuskaasuja ja jotka siten pienentävät kasvihuonekaasupäästöjä.

Globaali siirtyminen kestävämpään sähköinfrastruktuuriin

Wärtsilä kehittää tuotteitaan ja markkinakonseptiaan toimittaakseen korkeaa lisäarvoa tarjoavia ratkaisuja, joilla saavutetaan modernimpi ja kestävämpi energiainfrastruktuuri. Wärtsilän joustavien voimalaratkaisujen ansiosta sähköverkkoihin voidaan kytkeä paljon suurempia määriä vaihtelevaa, ei-säädettävää tuuli- ja aurinkovoimaa vaarantamatta verkon vakautta. Samat joustavat voimalaratkaisut tarjoavat ainutlaatuista lisäarvoa myös poikkeustilanteissa, joissa nopeavasteiset käynnistys- (viidessä minuutissa täydelle kuormalle), kuormitus- ja pysäytysominaisuudet ovat erittäin tärkeitä. Lisäetuina on korkea hyötysuhde laajalla kuormitusalueella, mahdollisuus käyttää eri polttoaineita, riippumattomuus vedensaannista sekä mahdollisuus sijoittaa laitos kuormituskeskittymiin eli kaupunkeihin - jopa Kaliforniassa, jossa päästörajat ovat erittäin tiukat. Tuulivoiman ja Wärtsilän dynaamisten voimaloiden yhdistelmä tarjoaa runsaasti potentiaalia CO2-päästöjen merkittävälle maailmanlaajuiselle vähentämiselle.

Huippusuorituskykyä ilman vettä

Wärtsilän voimalaitoksissa on vakioratkaisuna suljettu jäähdytyskierto, mikä mahdollistaa huipputason suorituskyvyn ilman vedenkulutusta. Ominaisuus on Wärtsilän Flexicycle-voimaloissa, joissa hukkalämpöä käytetään lisävoimantuotantoon. Jatkuvan kehitystyön tavoitteena on lisätä laitoksen tehoa ja hyötysuhdetta ilman vedenkulutusta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu