Vesiratkaisut

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO hyväksyi vuonna 2004 painolastiveden ja sedimentin käsittelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, joka velvoittaa ehkäisemään vierasperäisten lajien leviämistä uusiin elinympäristöihin niin uusien kuin nykyistenkin alusten kohdalla. Vieraslajit voivat aiheuttaa taloudellisia vahinkoja sekä mittavia valvonnasta ja puhdistamisesta aiheutuvia kustannuksia ja pienentää kalansaaliita. Painolastiveden kulkeutuminen alueelta toiselle aiheuttaa vuosittainen kustannuksen, jonka arvo nousee arviolta noin 1,4 biljoonaan dollariin. Sopimuksen odotetaan astuvan voimaan vuonna 2013. Yhdysvaltain rannikkovartiosto puolestaan ilmoitti kesäkuussa 2012 ottavansa käyttöön IMO:n yleissopimuksen vaatimuksia vastaavan ohjeistuksen, jossa kuitenkin edellytetään laitteiden tiukempaa testausta Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (U.S. EPA) ohjeiden mukaisesti.

Wärtsilä tarjoaa asiakkailleen kolmea painolastivesijärjestelmää: kahta Hamworthy-kaupan myötä vuonna 2012 tuotevalikoimaan tullutta AQUARIUS®-järjestelmää sekä Marinex UV -järjestelmää, jota kehitetään yhdessä Trojan Technologies -konsernin kanssa. Wärtsilä AQUARIUS® UV -painolastivesijärjestelmälle myönnettiin IMO:n tyyppihyväksyntä joulukuussa 2012, ja AQUARIUS®EC- sekä Marinex UV-järjestelmille saataneen tyyppihyväksyntä vuoden 2013 puolivälissä.

Tyyppihyväksynnän tuella markkinoille tuleva Wärtsilän AQUARIUS®UV -järjestelmä tarjoaa varustamoille kustannustehokkaamman vaihtoehdon painolastiveden käsittelyyn. Modulaarisuutensa ansiosta joustavasti asennettavissa oleva järjestelmä on jälleen yksi osoitus yhtiön sitoutumisesta meriteollisuuden ympäristöratkaisujen kehittämiseen.

  IMO Yhdysvaltain rannikkovartiosto  
Organismit > 50 μm < 10 < 10 / m3
Organismit 10-50 μm < 10 < 10 / ml
Escherichia coli -bakteeri < 250 < 250 cfu* / 100 ml
Suolistoperäiset enterokokit < 100 < 100 cfu* / 100 ml
Toksigeeninen Vibrio cholerae < 1 < 1 cfu* / 100 ml
Käyttöönottovuosi 2012 2012  
* cfu = pesäkkeen muodostava yksikkö 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu