Wärtsilän T&K-toiminnan painopiste

Wärtsilän pysyvä tavoite on teknologiajohtajuus, johon pyritään kehittämällä luotettavia, tehokkaita ja kustannuksiltaan kilpailukykyisiä tuotteita ja ratkaisuja, jotka perustuvat asiakastarpeisiin ja joissa yhdistetään innovatiivisia teknologioita. Tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan tavoitteena ovat teknologiat, tuotteet ja ratkaisut, jotka ovat elinkaariensa ajan polttoainetehokkaita, luotettavia, turvallisia, itsediagnostisoivia, kustannustehokkaita käyttää ja ympäristökuormitukseltaan vähäisiä. Wärtsilä suojelee innovaatioitaan kiinnittämällä erityistä huomiota aineettoman omaisuuden hallintaan, ja avainosaamisen kilpailukyky varmistetaan säilyttämällä se yhtiössä. Wärtsilä kehittää verkostoja ja klustereita, joilla hankitaan avainosaamista ja -kapasiteettia solmimalla pitkäaikaisia suhteita tavarantoimittajiin, konepajayhtiöihin, yliopistoihin sekä lisenssivalmistajiin ja muihin OEM-valmistajiin (Original Equipment Manufacturer). Resursseja varataan ja käytetään simulointiin ja virtuaaliseen validointiin sekä koekäyttöön ja seurantoihin. Wärtsilä kehittää aktiivisesti tuotealustoja ja suunnittelee tuotteita, jotka on helppo valmistaa ja huoltaa. Merkittävä osa tuotekehitysinvestoinneista käytetään tuotteiden ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Tutkimus- ja tuotekehityskustannukset
MEUR 2012 2011 2010 2009 2008
188 162 141 141 121
Tutkimus- ja tuotekehityskustannukset

W_graafit_FI-22.png

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu