Yhteistyö sidosryhmien kanssa

Koko arvoketjun kattava yhteistyö on yhä tärkeämpää. Se on välttämätöntä loppuasiakkaan vaatimusten ymmärtämiseksi, arvoketjun suorituskyvyn ymmärtämiseksi ja optimoimiseksi sekä tarvittavan osaamisen turvaamiseksi.

Wärtsilän tutkimusorganisaatio tekee pitkäjänteistä yhteistyötä tutkimuslaitosten, insinööritoimistojen, lisenssivalmistajien ja partneriyritysten kanssa yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnin kannalta keskeisillä alueilla. Lisäksi Wärtsilä osallistuu useiden johtavien eurooppalaisten korkeakoulujen kanssa moottoriteknologian tutkimusprojekteihin.

Yhteistyö asiakkaiden ja toimitusketjun osapuolten kanssa luo lisäarvoa koko toimitusketjulle sekä loppuasiakkaalle. Yhteisten päämäärien tunnistaminen ja saavuttaminen onnistuu parhaiten toimitusketjun kaikkien osapuolten välisellä yhteistyöllä. Wärtsilän tiivis yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on tuonut lupaavia tuloksia ratkaisujen luotettavuuden, kokonaishyötysuhteen ja ympäristösuorituskyvyn parantamisessa.

Wärtsilä tekee jatkuvasti yhteistyötä hidaskäyntisten moottorien tärkeimpien lisenssivalmistajien kanssa tuotekehityksen, testauksen, valmistuksen sekä myynnin alueilla. Wärtsilä tekee Samsung Heavy Industriesin kanssa yhteistyötä kaasukäyttöisten kauppalaivojen kehityksessä. Lisäksi yhtiö tekee Becker Marine Systemsin kanssa yhteistyötä, jonka tarkoituksena on laivojen potkuri-peräsinjärjestelmien jatkokehitys. Wärtsilän ja Shell-öljy-yhtiön välisen yhteistyön tavoitteena on edistää nesteytetyn maakaasun käyttöä laivojen polttoaineena.

Wärtsilä tekee yhteistyötä myös yhä useamman asiakkaan kanssa. Hankkeiden päämääränä on tutkia innovatiivisia ratkaisuja hyötysuhteeltaan entistä tehokkaamman laivasukupolven kehittämiseksi.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu