Materiaalit, energia ja vesi

Materiaalit

Tärkeimmät Wärtsilän tuotteissa käytetyt materiaalit ovat metalleja: valurauta, seos- ja rakenneteräkset, alumiiniseokset ja pronssi. Kierrätysmateriaalin osuus vaihtelee metallin ja toimittajan mukaan. Kierrätysmateriaalia, kuten loppuun kuluneita kolikoita ja pronssipotkureita, käytetään esimerkiksi uusien potkureiden valamiseen. Vuonna 2012 materiaalien kokonaiskulutus oli 99.570 tonnia (98.142). Tärkeimmät materiaaliryhmät olivat eri metallit 71% (66), hiekka 21% (24) ja erinäiset kemikaalit 7% (8).

Materiaalit

W_graafit_FI-30.png

Wärtsilän keskinopeiden moottorien paino/teho-suhde 6-sylinterisille rivimoottoreille

W_graafit_FI-31.png

Energia

Kokonaisenergiankulutus

Kokonaisenergiankulutus (terajouleina, TJ) kattaa Wärtsilän yhtiöiden viime vuosina kuluttaman sähkön, lämmön ja polttoaineet. Polttoaineita käytetään pääasiassa moottoreiden testaustoiminnassa. Muut käyttötarkoitukset ovat lämmitys, tuotanto ja kuljetus.

Vuosittainen kokonaisenergian käyttö
W_graafit_FI-32.png
Sähkö

Sähköä käytetään valmistustoiminnassa, esimerkiksi komponenttien koneistuksessa, sekä huoltoverstailla ja toimistoissa. Moottoreiden koeajoissa syntyvää sähkö- ja lämpöenergiaa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Wärtsilän tavoitteena on käyttää tuotettu sähköenergia omiin tarkoituksiinsa ja myydä osa paikalliselle energiayhtiölle. Moottoreiden koeajotoiminnan luonteen vuoksi sähköntuotanto ja yhtiön sähkön tarve eivät ole tasapainossa, minkä vuoksi ylijäämäenergiaa voidaan myydä paikalliselle energiayhtiölle.

Sähkötase 2012

W_graafit_FI-33.png

 

Vuosittainen sähkönkulutus

W_graafit_FI-34.png

Lämpö

Wärtsilä kuluttaa lämpöä lähinnä kiinteistöjen lämmitykseen. Koeajoissa tuotettua lämpöä pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään lämmityksessä. Osa kiinteistöistä kuuluu kaukolämpöverkkoon, osalla on oma lämpökeskus ja osa on sähkölämmitteisiä.

Vesi

Wärtsilän käyttämä vesi voidaan jakaa kahteen kategoriaan: talousvesi ja jäähdytysvesi. Talousvettä kunnallisilta vesilaitoksilta käytetään pääasiassa saniteettitarkoituksiin sekä valmistustoiminnoissa, kuten osavalmistuksen työstö- ja pesukoneissa, ja muutamilla tehtailla myös valumuottien tuotannossa. Moottoreiden jäähdytys ja prosessien jäähdytysvesi aiheuttavat lämpöpäästöjä vesistöihin. Wärtsilän tehtaat käyttävät jäähdytysvetenä paikallisten vesistöjen pintavettä. Tällöin jäähdytysvesijärjestelmä on erillinen järjestelmä, jossa lämpö on ainoa luonnonvesistöön vapautuva päästö. Jätevedet viemäröidään ja johdetaan paikallisille jätevesien puhdistamoille tai puhdistetaan paikan päällä. Mikäli jätevedet eivät ole viemäröintikelpoisia, ne toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn, esimerkiksi ongelmajätelaitokselle.

 

Vuosittainen vedenkulutus

Vuosittaisen vedenkulutuksen kokonaismäärä jaoteltuna käytön tarkoituksen mukaan. Jäähdytysvedestä noin 99% tulee paikallisista pintavesistä, jonne vapautuu ainoastaan lämpöä puhtaan veden mukana, ja noin 1% jäähdytysvedestä tulee kunnallisilta vesilaitoksilta.

W_graafit_FI-35.png

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu