Power Plants -katsaus

Wärtsilä Power Plants luo asiakkailleen ylivertaista arvoa hajautetuilla, joustavilla, tehokkailla ja ympäristömyötäisillä energiaratkaisuilla.

Toimitamme luotettavia voimaloita, jotka saattavat käsittää useita rinnakkaisia tuotantoyksiköitä. Lisäetuna ovat nopeat toimitukset. Paljon käytetyt ja testatut voimalamme ovat moduulirakenteisia, joten ne voidaan sijoittaa lähelle loppukäyttäjiä ja rakentaa vaiheittain asiakkaan tarpeiden mukaan. Ratkaisujemme polttoainejoustavuus mahdollistaa öljyn korvaamisen kaasulla, kun kiinnostus maakaasua kohtaan lisääntyy. Tuemme asiakkaitamme toimitetun järjestelmän koko elinkaaren ajan käyttö- ja huoltosopimusten kautta.

Smart Power Generation

Smart Power Generation -konsepti mahdollistaa siirtymisen nykyaikaiseen, kestävään energiajärjestelmään. Sen tärkeimpiä kulmakiviä ovat erittäin korkea energiatehokkuus, erinomainen käytön joustavuus ja monipolttoainemahdollisuus. Nykyisissä ja tulevissa vähähiilisissä energiajärjestelmissä se tasapainottaa tuuli- ja aurinkoenergian suuria tuotantovaihteluja. Sitä voidaan käyttää tehokkaaseen perusvoimantuotantoon, kuormitushuippujen tasaamiseen ja kuormaa seuraavaan tuotantoon sekä huippunopeana voimareservinä valtakunnallisissa energiajärjestelmissä.

Lisätietoja Smart Power Generation -konseptista löytyy osoitteesta www.smartpowergeneration.com.

Smart Power Generation

Wartsila_AR12_chart_FI-2.png

Tuotesegmentit

Power Plants-liiketoiminnalla on neljä päätuotesegmenttiä: joustava perusvoimantuotanto, sähköverkon vakaaseen toimintaan ja kuormahuippujen tasaamiseen tarkoitetut voimalat, teollisuuden voimantuotanto sekä öljy- ja kaasuteollisuuden ratkaisut. Toimimme pääasiassa kehittyvillä markkinoilla; voimalaprojekteillemme on kuitenkin kysyntää myös kehittyneillä markkinoilla. Tarjoamme asiakkaille ratkaisuja pelkistä moottoritoimituksista aina kokonaisiin, avaimet käteen ‑periaatteella toimitettuihin voimalaitoksiin. Voimalaitoksissamme voidaan käyttää sekä nestemäisiä polttoaineita että maakaasua.

 

  Joustava perusvoimantuotanto Sähköverkon vakaaseen toimintaan ja kuormahuippujen tasaamiseen tarkoitetut voimalat Teollisuuden voimantuotanto Öljy- ja kaasuteollisuus
Markkinat Lähinnä kehittyvät markkinat, saaret ja syrjäseudut Kehittyneet ja kehittyvät markkinat Kaikki markkinat Kaikki markkinat, joilla tuotetaan, kuljetetaan, käsitellään ja varastoidaan öljyä ja kaasua
Kysyntään vaikuttavat tekijät Väestönkasvu, kiihtyvä teollistuminen, elintason nousu ja kapasiteetin uusiminen lisäävät sähkön kysyntää. Uusiutuvien polttoaineiden kysyntä, verkon vakaa toiminta, kapasiteetin uusiminen Toimialakohtaiset kysyntätekijät, kuten paikallinen BKT:n kasvu, rakentaminen ja mineraalien hintakehitys Öljyn ja kaasun hintakehitys, energiankulutuksen kasvu, kapasiteetin uusiminen
Tarjonta Perusvoimantuotantoon optimoidut ja sähkön ja lämmön yhteistuotantoon soveltuvat voimalaitokset Kuormitushuippujen tasaamiseen optimoidut voimalaitokset ja kuormaa seuraavat ratkaisut Perusvoimantuotantoon optimoidut ja sähkön ja lämmön yhteistuotantoon soveltuvat voimalaitokset Polttoainejoustavat ja tehokkaat energiaratkaisut sähköntuotantoon, pumppaamiseen, kompressoriasemiin ja kaasujen käsittelyyn
Polttoaine Nestemäiset polttoaineet ja maakaasu Pääasiassa maakaasu, jotkin nestemäiset polttoaineet Nestemäiset polttoaineet ja maakaasu Maakaasu, tuotannon oheiskaasut, raakaöljy ja raskas polttoöljy
Asiakkaat Yksityistetyt tai valtio-omisteiset sähkölaitokset ja itsenäiset voimantuottajat Sähkölaitokset, itsenäiset voimantuottajat, kantaverkkoyhtiöt Sementti-, tekstiili- ja kaivosteollisuus ym. Öljy- ja kaasuteollisuus, urakoitsijat ja öljy- ja kaasuteollisuuden alihankkijat
Asiakkaiden vaatimukset Kilpailukykyiset elinkaarikustannukset, luotettavuus, tuotteiden huippulaatu, polttoaineen ja käyttötavan joustavuus, huolto- ja hallinnointipalvelut Nopea käynnistys ja kapasiteetin nosto, kyky operoida vaihtelevilla kuormilla, kilpailukykyiset sähköntuotanto- ja kapasiteettikustannukset, ympärivuorokautiset huoltopalvelut viikon jokaisena päivänä Luotettavuus, alhaiset energiakustannukset ja riippumattomuus sähköverkosta Luotettavuus, polttoainejoustavuus ja hyötysuhde
Kilpailijat Hiili- ja kaasukäyttöiset lauhdevoimalaitokset, kaasuturbiinikombivoimalat, muut polttomoottorit Yksikiertoiset kaasuturbiinivoimalat, joustavat kaasuturbiini-kombivoimalat, muut polttomoottorit (kaasu), nopeakäyntiset polttomoottorit Pienet yksikiertoiset kaasuturbiinivoimalat, muut polttomoottorit, verkkovirta Kaasuturbiinit (myös pienet), muut polttomoottorit, nopeakäyntiset polttomoottorit, verkkovirta

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu