Vuoden 2012 kehitys

Voimalaitosmarkkinoiden aktiviteetti oli hyvällä tasolla vuonna 2012. Aktiviteetti keskittyi maakaasuun pohjautuvaan tuotantoon. Kehittyvät markkinat jatkoivat talouskasvunsa tukemina investointeja uuteen voimantuotantokapasiteettiin, mutta talouskehityksen epävarmuus viivästyttää edelleen päätöksiä voimantuotannon kokonaismarkkinoilla. Wärtsilän osuus kaasuun ja nestemäisiin polttoaineisiin pohjautuvien voimalaitosten markkinoista (sisältäen kaikki yli viiden MW:n kokoiset voimakoneet) kasvoi 4,9%:iin vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon aikana (3,3% vuonna 2011). Kokonaismarkkinat olivat kooltaan 28,8 GW samalla ajanjaksolla.

Katsauskaudella tammi-joulukuu 2012 Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä oli 1.515 milj. euroa (1.602). Edellisvuoteen verrattuna laskua oli 5%, kun taas kokonaismarkkinat laskivat arviolta 30-40%. Noin 74% tilauksista MW:issa mitattuna tuli kaasumarkkinoilta. Vuoden 2012 aikana Wärtsilä sai kautta aikojen suurimman tilauksensa, 573 MW:n kolmipolttoainevoimalaitosprojektin Jordaniaan. Azerbaidžanista Wärtsilä sai toisen vuoden merkittävimmistä tilauksista, joka koski 384 MW:n kaasulla toimivaa voimalaitosta. Vuonna 2012 saatiin muita tärkeitä tilauksia Afrikan mantereelta, Indonesiasta, Australiasta ja USA:sta. Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 10% 1.498 milj. euroon (1.365), mikä vastaa 32% Wärtsilän liikevaihdosta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu