PowerTechin strategia

Wärtsilä PowerTechin strateginen tavoite on tarjota laaja valikoima markkinoiden johtavia tuotteita. Haluamme täyttää hyvin monenlaisia asiakastarpeita, minkä vuoksi tuotteemme on suunniteltu niin, että ne soveltuvat integroitaviksi suurempiin kokonaisuuksiin tai niitä voidaan käyttää itsenäisesti.

Painotamme toiminnassamme voimakkaasti tuotekehitys- ja toimitusprosesseja sekä alusta loppuun optimoituja arvovirtoja. Tärkein operatiivinen tavoitteemme on taata lupaustemme mukaisesti varmat toimitukset sekä odotettu tuotelaatu, toimitustäsmällisyys ja hinta.

Tuotekehitystoimintamme painottuu kaasun käyttöön polttoaineena, hyötysuhteen parantamiseen sekä ympäristöteknologioihin. Erityistä huomiota kiinnitetään tuotteiden kilpailukykyiseen hintaan, asiakkaan kokonaiskäyttökustannusten alentamiseen sekä korkean laadun ja luotettavuuden varmistamiseen kaikessa toiminnassa.

Toimitusprosessimme painottuu kokoonpanoon ja testaukseen, ja sen tavoitteena on toimintojemme mahdollisimman suuri joustavuus. Rakennamme vahvat hankinta-, valmistus- ja tuotesuunnittelutoiminnot lähelle kasvumarkkinoita varmistaen samalla, että ydintoiminnot pysyvät hallinnassamme.

Mukautamme toimintamallejamme vastaamaan näiden markkinoiden erityistarpeita, usein yhteistyössä johtavien paikallisten kumppanien kanssa.

Henkilöstömme on rakentanut vahvaa suorituskyvyn kulttuuria, joka on menestyksemme perusta.

PowerTechin vahvuudet

  • Innovatiivisuus sekä tuotteissa että prosesseissa
  • Kilpailukykyinen keskinopeiden nelitahtimoottorien valikoima, jonka suunnittelussa hyödynnetään alan parhaita käytäntöjä
  • Valmistus ja valikoidut suunnittelutoiminnot lähellä päämarkkinoita
  • Tuotekehitys- ja toimitusprosessien jatkuva parantaminen

Wärtsilän uudessa yrittäjähenkisessä organisaatiossa PowerTechin tuotevalikoima käsittää keskinopeat moottorit, katalysaattorit ja päästöjen seurantatuotteet. Niissä yhdistyvät luotettavuus, kustannustehokkuus, toimivuus, ympäristömyötäisyys ja johtavat teknologiat, ja ne voidaan integroida laajempiin kokonaisuuksiin tai toimittaa erillisinä laitteina.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu