Services-liiketoimintaympäristö

Wärtsilä Services palvelee sekä merenkulun- että voimalaitosasiakkaita. Nykyisestä moottorikannasta noin neljännes on voimalaitos- ja kolme neljännestä laivamoottoreita. Services-liiketoiminnan liikevaihdosta noin 40% tulee voimalaitosasiakkailta ja 60% merenkulun asiakkailta. Palveluvalikoima kattaa kaiken varaosista ja kenttähuollosta aina käyttökustannuksia alentaviin ja hyötysuhdetta parantaviin edistyneempiin elinkaariratkaisuihin asti. Services-liiketoiminnan liikevaihdosta noin puolet tulee varaosista, neljännes kenttähuollosta ja neljännes palveluratkaisuista, kuten huoltosopimuksista ja huoltoprojekteista.

Laitekanta liiketoiminnoittain

Wärtsilän moottorikanta sisältää tuhansia laivakoneistoja ja voimalaitoksia kaikkialla maailmassa.

W_graafit_FI-14.png

 

Services-liikevaihto liiketoiminnoittain

Services on Wärtsilän suurin liiketoiminta-alue ja vastaa 40% yhtiön liikevahdosta.

W_graafit_FI-15.png

Services-liiketoiminnan yleiset kysyntätekijät

Huoltotoiminnan tärkein kysyntätekijä on käytössä olevan laitekannan suuruus ja kehitys, joka määräytyy uusien laitetoimitusten ja vanhojen laitosten käytöstä poistumisen mukaan. Loppuasiakkaiden markkinatilanne vaikuttaa suoraan kaluston ja laitosten käyttöasteeseen ja toiminnassa olevien laitosten arvioituun käyttöikään. Laivahuollon keskeinen kysyntätekijä on alusten käyttöaste, johon vaikuttavat ankkuroitujen ja käytöstä poissa olevien alusten määrä sekä alusten kulkunopeus.

Elinkaarenaikainen hyötysuhde vaikuttaa Services-liiketoiminnan kysyntään molemmilla markkinoilla. Elinkaariratkaisuja tarvitaan, koska esimerkiksi eri polttoaineiden ja henkilöstön kustannukset ja saatavuus vaihtelevat ja alusten tai voimalaitosten käytön edellyttämä teknisen asiantuntemuksen taso voi muuttua. Elinkaariratkaisujen tarpeeseen vaikuttavat myös ympäristömääräysten muutokset ja turvallisuuden parantaminen. Wärtsilä tarjoaa elinkaariratkaisuja pitkäaikaisten huoltosopimusten ja jälkiasennusprojektien yhteydessä.

Huollon ja hallinnon ulkoistaminen on nykyisin merkittävä trendi voimalaitosten huoltomarkkinoilla. Uskomme, että tämän tekijän merkitys kasvaa tulevaisuudessa myös merenkulun markkinoilla.

Kilpailijat ja markkina-asema

Wärtsilällä on vahva asema huoltomarkkinoilla. Yksikään kilpailija ei pysty yksinään tarjoamaan maailmanlaajuisesti yhtä laajaa palveluvalikoimaa kuin Wärtsilä. Vain muutamalla pienemmällä globaalilla toimijalla on samankaltaisia palveluja, joten kilpailu on pääosin paikallista. Varaosissa ja kenttähuollossa Wärtsilä Services -liiketoiminnan kilpailijoita ovat varaosamyyjät, korjaustelakat, paikalliset huoltoverstaat ja komponenttitoimittajat. Paikallisia toimijoita on melko paljon, ja jokaisella tuotteella on omat kilpailijansa.

Voimalaitosten pitkäaikaisista huoltosopimuksista kilpailevat muutamat alueelliset toimijat, jotka pystyvät toimittamaan voimalaitosten käyttöpalveluja myös eri teknologioita hyödyntäville laitoksille. Merenkulun markkinoilla osa asiakkaista huolehtii huollosta ja kunnossapidosta itse, ja myös laivayhtiöt voivat tarjota vastaavia huoltosopimuksia. Wärtsilä Services tekee tällä alalla yhteistyötä useiden yritysten kanssa ja tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja, jotta voidaan varmistaa loppukäyttäjän kannalta paras ratkaisu.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu