Services ja kestävä kehitys

Ympäristölainsäädäntö ja tarve parantaa energiatehokkuutta kannustavat asiakkaitamme kehittämään liiketoimintaansa kestävämpään suuntaan. Wärtsilä Services pyrkii olemaan edelläkävijä ja tukemaan asiakkaidensa pyrkimyksiä täyttää ja ylittää nykyiset ja tulevat liiketoiminnalle ja kestävälle kehitykselle asetettavat vaatimukset. Jatkuviin innovaatioihin perustuvat ympäristömyötäiset merenkulku- ja energiaratkaisut tulevat olemaan toimintamme kivijalka pitkälle tulevaisuuteen.

Wärtsilä Services toimii vastuullisesti ja luo lisäarvoa toimittamalla palveluja lähellä asiakasta ja tarjoamalla työmahdollisuuksia sijaintipaikkakunnillaan.

Merenkulun ja voimantuotantoalojen ratkaisut

Wärtsilän Services-liiketoiminnan keskeinen tehtävä kestävän kehityksen edistämisessä on tarjota palveluita, joilla voidaan taata laitosten luotettava ja tehokas käyttö, ympäristömyötäisyys sekä turvallisuus. Ilmastonmuutos, nestemäisten polttoaineiden ja kaasun saatavuus sekä tiukentuneet ympäristömääräykset luovat Services-liiketoiminnalle uusia mahdollisuuksia.

Ratkaisujemme avulla uusinta teknologiaa voidaan soveltaa nykyisiinkin voimaloihin ja aluksiin, jotta ne täyttäisivät uudet lakisääteiset vaatimukset. Elinkaarioptimointi ohjaa ratkaisujemme kehittämistä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Tavoitteena on parantaa laitosten taloudellisuutta ja ympäristösuorituskykyä ja taata niiden turvallinen ja luotettava toiminta niiden koko elinkaaren ajan.

Energiatehokkuus ja kunnossapito

Kehitämme ja tarjoamme päivitys-, kunnostus-, polttoainekonversio- ja jälkiasennuspalveluja, jotka parantavat laitosten ympäristösuorituskykyä, täyttävät tiukatkin ympäristömääräykset ja pidentävät laitosten käyttöikää.

Laitteiden hyvä huolto on materiaali- ja energiatehokkuuden keskeinen tekijä. Wärtsilän ennakoivan huollon ohjelmassa (DMP, Dynamic Maintenance Planning) moottoreiden huollon suunnittelu ja aikatauluttaminen perustuvat moottorin mekaanisen kunnon, suorituskyvyn, järjestelmätehokkuuden sekä muiden tietojen jatkuvaan etävalvontaan. Tietoja kerätään ja seurataan päivittäin, jolloin häiriöt pystytään tunnistamaan jo ennen moottorin vikaantumista.

Päästöjen vähentämisratkaisut

Tarjoamme uusiin ja jo käytössä oleviin laitoksiin ja laitteistoihin laajan tuote- ja ratkaisuvalikoiman, joka kattaa ilmaan vapautuvien päästöjen (NOx, SOx, CO, VOC) vähentämiseen tähtäävät tuotteet ja ratkaisut sekä polttoaineen vaihdon edellyttämät muutokset, painolastivedenkäsittelyratkaisut ja muut vesiratkaisut.

Jo käytössä oleviin laitoksiin ja laitteistoihin on saatavissa esimerkiksi seuraavat primäärisiä menetelmiä hyödyntävät päivitysratkaisut:

  • Moottorien ja propulsiolaitteistojen hyötysuhteen sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmien tehokkuuden päivityspaketit, jotka vähentävät polttoaineen ja/tai voiteluöljyn kulutusta ja siten myös päästöjä ja kustannuksia.
  • NOx-päästöjä vähentävät ratkaisut, joissa yhdistellään erilaisia moottoreihin tehtäviä muutoksia tavoitteena ihanteellinen puristussuhteen sekä ruiskutuksen ajoituksen ja määrän yhdistelmä. Konseptin avulla pyritään saavuttamaan paras mahdollinen NOx-päästöjen vähennyksen ja polttoainekulutuksen tasapaino.
  • Potkurinakselin tiivistejärjestelmien konversio päästöjä rajoittaviksi, jolloin veden saostumisen vaara voidaan eliminoida.
  • Polttomoottoreiden kaasukonversiot, jotka vähentävät laitoksen tai laitteiston päästöjä huomattavasti. Raskasta polttoöljyä tai meridieselöljyä käyttävän laitoksen tai laitteiston konversio maakaasua käyttäväksi tuo monia etuja ja on koko toimialalle yhä kiinnostavampaa.

Uusiin ja jo käytössä oleviin laitoksiin ja laitteistoihin on saatavissa sekundäärisiä päästöjen vähentämismenetelmiä hyödyntäviä ratkaisuja, joilla järjestelmiin integroidaan lisälaitteistoja. Valikoimamme sisältää muun muassa seuraavat tuotteet, ratkaisut ja palvelut, jotka on tarkoitettu sekä maalla toimiviin voimalaitoksiin että aluksille asennettuihin laitteisiin:

  • Rikkioksidipäästöjä (SOx) torjuvat rikkipesurit, jotka voidaan asentaa niin uusiin kohteisiin kuin käytössä oleviin aluksiinkin, joissa on 2- tai 4-tahtimoottorit, sekä öljykattiloihin. Kaikentyyppisten laitos- ja käyttöprofiilien noudattamiseksi ja Hamworthyn integroinnin ansiosta Wärtsilän rikkipesurivalikoima käsittää nyt avoimen kierron ja suljetun kierron sekä hybriditeknologian.
  • Wärtsilän typen oksidien vähentämisteknologia (NOx Reducer, NOR) vähentää NOx-päästöjä 85-95% ja perustuu SCR-tekniikkaan (Selective Catalytic Reduction). Uusi SCR-tuotevalikoima sisältää ratkaisut kaikkiin Wärtsilän 4-tahtimoottoreihin ja soveltuu sekä uusiin kohteisiin että jälkiasennuksiin.
  • Pystymme tarjoamaan voimalaitoksiin ja aluksiin myös öljyisen veden käsittelyjärjestelmiä, jotka täyttävät tiukimmatkin vaatimukset, ja painolastiveden käsittelyjärjestelmiä, joiden avulla voidaan estää eri ekosysteemistä peräisin olevia eliöitä horjuttamasta toisen ekosysteemin ekologista tasapainoa.

Tarjontaamme sisältyvät myös kokonaisvaltaiset huoltopalvelupaketit, jotka käsittävät laitteiden käyttöönoton, asennukset, suunnittelutyöt sekä huollon ja korjaukset.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu