Vuoden 2012 kehitys

Rekisteröityjen alustilausten määrä laski 35% 1.090 tilaukseen vuonna 2012. Perinteinen kauppalaivasegmentti kärsi ylikapasiteetista, mutta toisaalta offshore- ja erikoisalusmarkkinoilla sekä nesteytetyn kaasun (LNG) ja nestekaasun (LPG) kuljetusalusten markkinat olivat aktiivisia. Kiina ja Etelä-Korea olivat edelleen tärkeimmät laivanrakennusmaat. Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus säilyi korkeana 47%:ssa (edellisen neljänneksen lopussa 48%). Hidaskäyntisten päämoottoreiden markkinaosuus pysyi tasaisena 18%:ssa (18). Apumoottorimarkkinoilla Wärtsilän osuus oli 4% (5).

Ship Powerin tilauskertymä kasvoi 45% 1.453 milj. euroon vuonna 2012. Wärtsilä sai useita merkittäviä offshore-tilauksia sekä useita monipolttoainemoottoreiden tilauksia, mikä korostaa yhtiön edelläkävijyyttä kaasusovelluksissa. Lisäksi Wärtsilä sai strategisesti huomattavia tilauksia rikkipesureista ja ensimmäiset painolastiveden käsittelyjärjestelmien tilaukset. Näillä aloilla ympäristövaatimusten kehitys on antanut meille viime aikoina vetoapua. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 27% 1.301 milj. euroon (1.022) vuonna 2012, mikä vastaa 28% Wärtsilän kokonaisliikevaihdosta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu