Ship Powerin strategia

Wärtsilä Ship Powerin strateginen tavoite on olla johtava meri- ja offshore-teollisuuden ratkaisutoimittaja hyödyntämällä syvällistä asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistämme sekä kilpailukykyistä tuotetarjontaamme.

Tavoitteeseen pääsemiseksi:

  • vakiinnutamme selkeän johtavan aseman kaasukäyttöisiin aluksiin, ympäristömääräysten noudattamiseen ja hyötysuhteen optimointiin liittyvissä ratkaisuissa
  • kehitämme edelleen johtavaa asemaamme laivanrakennusteollisuuden järjestelmäintegraattorina
  • tarjoamme kilpailukykyisen valikoiman tuotteita
  • haemme lisää kasvua hyödyntämällä kykyämme tarjota varustamoille ja laivayhtiöille elinkaariratkaisuja

Ratkaisutoimittajana pystymme toimittamaan kaiken yksittäisistä tuotteista laivojen monitahoisiin voimajärjestelmiin sekä koko elinkaaren kattavaan tukeen aina asennustöistä käyttöön. Wärtsilä Ship Power on alan ainoa toimija, jonka tarjonta kattaa merenkulun kaikki tarpeet, kuten laivasuunnittelun, laivakoneet, aggregaatit, alennusvaihteet, propulsiolaitteet, automaatio- ja voimansiirtojärjestelmät, tiivisteratkaisut, ratkaisut päästöjen hallintaan ja pienentämiseen, kaasun säilytys- ja käsittelyjärjestelmät, ohjauksen ja viestinnän sekä maailman vahvimman merenkulku- ja offshore-alan huoltoverkoston. Laajaa tuotevalikoimaamme tukevat maailmanluokan laivasuunnittelun, teknisen tuen ja projektitoimitusten resurssit. Niiden avulla pystymme luomaan ratkaisuja, jotka tuottavat asiakkaille optimaalista lisäarvoa koko elinkaarensa ajan.

Kaasukäyttöisiin aluksiin, ympäristömääräysten noudattamiseen ja hyötysuhteen optimointiin liittyvissä ratkaisuissa näemme mittavia keskipitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia. Wärtsilällä on jo vahva asema näillä alueilla, sillä yhtiöllä on alan vahvin kokemus kaasumoottoreista, ainutlaatuinen päästöjen hallintaan ja pienentämiseen liittyvä tuotevalikoima (mm. rikkipesurit, painolastiveden käsittelyjärjestelmät, SCR-katalysaattorit) ja teknisten palveluiden ja laivasuunnitteluresurssien ansiosta kokonaisvaltainen malli laivan hyötysuhteen optimointiin.

Wärtsilä Ship Power hakee kasvua orgaanisesti sekä yritysostojen ja kumppanuuksien kautta. Kasvu toteutetaan lisäämällä suorituskyvyn ja käytettävyyden takaavien integroitujen elinkaariratkaisujen myyntiä varustamoille ja laivayhtiöille tiiviissä yhteistyössä Services-liiketoiminnan kanssa. Kasvua tukevat olennaisesti myös johtavan asemamme säilyttäminen laivanrakennusteollisuuden järjestelmäintegraattorina sekä yhtä vahvan aseman vakiinnuttaminen offshore-asiakkaiden järjestelmäintegraattorina. Äärimmäisen tärkeää on myös jatkaa panostuksia läsnäolomme vahvistamiseen sekä tuotteidemme ja myyntiprosessiemme kilpailukyvyn maksimointiin etenkin tärkeimmillä laivanrakennusmarkkinoilla, kuten Kiinassa, Etelä-Koreassa, Brasiliassa ja Venäjällä.

Ship Powerin vahvuudet

  • Ylivoimaiset referenssit monipolttoaineteknologiaamme sekä kaasujärjestelmiämme hyödyntävien kaasukäyttöisten alusten toimittamisesta
  • Merenkulkualan laajin valikoima luotettavia ja suorituskykyisiä tuotteita ja ratkaisuja, joiden tukena on alan vahvin maailmanlaajuinen huoltoverkosto
  • Ainutlaatuinen synergia laivasuunnittelumme ja teknisen suunnittelumme välillä takaa alukselle parhaan suorituskyvyn sen koko elinkaaren aikana
  • Vahva läsnäolo kaikilla tärkeimmillä segmenteillä pienentää laivanrakennusalan suhdannevaihteluiden vaikutuksia

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu