Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.

Vuonna 2012 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.900. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Ship Power

Wärtsilä tukee asiakkaidensa liiketoimintaa tarjoamalla meriteollisuudessa sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa toimiville asiakkailleen turvallisia, ympäristömyötäisiä, tehokkaita, joustavia ja taloudellisia ratkaisuja. Asiakkaiden tarpeista lähtevät ratkaisumme koostuvat tuotteista, järjestelmistä ja palveluista. Alan teknologiajohtajuus ja kokenut, osaava ja omistautunut henkilöstö luovat meille edellytykset räätälöidä optimoituja ratkaisuja eri puolilla maailmaa toimiville asiakkaillemme.

Power Plants

Wärtsilä on nykyaikaisten, ympäristösuorituskyvyltään pitkälle kehitettyjen, tehokkaiden ja dynaamisten voimalaitosratkaisujen johtava toimittaja. Tarjoamme monipolttoainevoimalaitoksia perusvoimantuotannosta kuormitushuippujen tasaamiseen ja kuormaa seuraavaan tuotantoon sekä sähköverkkoa vakaavia voimalaitoksia ja huippunopeita varavoimaloita nykyisille ja tuleville kapasiteettimarkkinoille. Teknisten etujen lisäksi nopeat voimaloiden kokonaistoimitukset ja pitkäaikaiset käyttö- ja kunnossapitosopimukset varmistavat, että asiakkaillamme on käytettävissään tarvitsemansa kokonaisratkaisut sekä kaupunkialueilla että vaativimmillakin syrjäseuduilla.

Services

Wärtsilä tukee asiakkaitaan järjestelmän koko elinkaaren ajan optimoimalla laitteiston hyötysuhdetta ja suorituskykyä. Tarjoamme sekä energia- että merenkulkumarkkinoilla toimiville asiakkaillemme toimialan kattavimman palveluvalikoiman ja laajimman palveluverkoston. Olemme sitoutuneet tarjoamaan korkeaa laatua ja asiantuntevaa tukea sekä varmistamaan palvelujen saatavuuden mahdollisimman ympäristöystävällisesti kaikkialla, missä asiakkaamme toimivat.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu