Wärtsilän liiketoimintaympäristö

Epävarmuus maailmanlaajuisesta talouskehityksestä jatkui vuonna 2012 ja maailmanlaajuinen BKT-kasvu laski 3,3%:iin (3,8% vuonna 2011). BKT-kehitys oli vahvinta Aasiassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Wärtsilän liikevaihto kasvoi 12% vuonna 2012. Aasian osuus liikevaihdosta oli 43% ja noin 80% kokonaisliikevaihdon kasvusta tuli Aasiasta. Pääosa Wärtsilä Power Plants -liiketoiminnan tilauksista tuli kehittyviltä markkinoilta, joissa myös BKT-kasvu oli vahvempaa. Power Plants -liiketoiminnan suurin yksittäinen alue oli Lähi-itä ja Afrikka. Laivanrakennus on edelleen keskittynyt Aasiaan ja Wärtsilän kaksi liikevaihdoltaan suurinta maata olivat Etelä-Korea ja Kiina. Etelä-Korean vahva asema johtui offshoretilausten korkeasta osuudesta alustilauksista. Talouskasvun hidastuminen vaikutti negatiivisesti joihinkin Ship Power - ja Services-liiketoiminnan asiakasryhmiin, erityisesti kauppalaivamarkkinoilla ja Euroopassa. Tarvitaan lisää BKT:n kasvua, jotta kauppalaivastomarkkinoilla oleva ylikapasiteetti häviää ja alusten tilausaktiviteetti lisääntyy. Ylikapasiteetista ja alhaisista rahtimaksuista johtuen merenkulun markkinoilla kulutetaan myös vähemmän harkinnanvaraisiin huoltotoimenpiteisiin ja investointeihin.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu