Taloudelliset tavoitteet

Tavoite Kehitys Graafi
Liikevaihto    
Tavoitteemme on kasvaa nopeammin kuin maailman BKT. Vuonna 2012 Wärtsilän liikevaihto kasvoi 12% 4.725 milj. euroon. Wärtsilän keskimääräinen vuotuinen kasvu-% (CAGR) 2002-2012 oli 7,4%.
Kasvu yli suhdannesyklin

 W_graafit_FI-1.png

Liikevoitto    
Liikevoitto-
tavoitteemme (EBIT%) on 14% suhdannesyklin huipulla. Syklin pohjalla tavoitteemme on säilyttää yli 10%:n liikevoitto.
Vuonna 2012 liikevoittomme oli 515 milj. euroa, eli 10,9% liikevaihdosta.
Kannattavuus
W_graafit_FI-2.png
Pääomarakenne    
Tavoitteemme
on että velkaantumis-
asteemme on alle 0,50.
Vuonna 2012 velkaantumis-
asteemme oli 0,31.
Nettovelkaantumisaste

Nettovelkaantumisasteen kasvu vuonna 2012 liittyi pääasiassa Hamworthyn yritysostoon.

 W_graafit_FI-3.png

Osinko    
Tavoitteemme on jakaa 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona. Hallitus esittää, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,00 euroa osakkeelta.
Tulos/osake, osinko/osake

W_graafit_FI-4.png

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu