Yhtiön osakkeet Helsingin pörssissä

Wärtsilän osakkeen kurssi nousi 41% vuonna 2012, kun taas NASDAQ OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 10%. Wärtsilän osakkeen ylin kurssi tilikaudella oli 33,11 euroa ja alin kurssi 22,30 euroa. Päätöskurssi 31.12.2012 oli 32,72 euroa ja vaihdon volyymilla painotettu keskikurssi vuonna 2012 oli 27,31 euroa. Wärtsilän osakekannan markkina-arvo tilivuoden lopussa oli 6.454 miljoonaa euroa. Osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä 159.852.645 kappaletta, ja vaihdettujen osakkeiden arvo oli 4.380 miljoonaa euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla, kuten Chi-X:ssä, Turquoisessa ja BATS:ssä. Näillä kaupankäyntipaikoilla osaketta vaihdettiin yhteensä 84.900.518 kappaletta.

Lisätietoja osakkeen kurssikehityksestä on Wärtsilän sijoittajasivuilla www.wartsila.com/sijoittajat.

 

WRT1V*-osakkeen kurssikehitys 2008-2012

Wärtsilän osakkeen ylin kurssi tilikaudella 2012 oli 33,11 euroa ja alin kurssi 22,30 euroa.

W_graafit_FI-59.png

Osakevaihto/kk 2008-2012

Vuonna 2012 Wärtsilän osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingin pörssissä 159.852.645 kappaletta.

W_graafit_FI-58.png

 

Markkina-arvo 2008-2012

Wärtsilän osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli 6.454 miljoonaa euroa.

 W_graafit_FI-57.png

 

Wärtsilän osake Nasdaq OMX Helsingin pörssissä
2012 2011 2010 2009 2008
Pörssivaihto MEUR
Sarja A1 - - - - 13,5
WRT1V2 4 380,1 5 016,5 3 912,5 3 215,8 5 220,5
Yhteensä 4 380,1 5 016,5 3 912,5 3 215,8 5 234,0
Vaihdettu määrä 1 000 kpl
Sarja A1 - - - - 289
WRT1V2 159 853 197 186 98 076 137 102 147 205
Yhteensä 159 853 197 186 98 076 137 102 147 595
Vaihtuvuus %
Sarja A1 - - - - 4,5
WRT1V2 81,0 100,0 99,4 139,0 149,3
Yhteensä 81,0 100,0 99,4 139,0 149,3
Keskikurssi EUR
Sarja A1 - - - - 46,79
WRT1V2 27,31 25,44 19,93 11,73 17,71
Alin/Ylin kurssi EUR
Sarja A1 alin - - - - 33,05
ylin - - - - 53,00
WRT1V2 alin 22,30 15,50 14,10 7,91 7,75
ylin 33,11 29,55 29,63 15,46 26,60
Pörssikurssi tilikauden lopussa EUR
Sarja A1 - - - - -
WRT1V2 32,72 22,32 28,55 14,04 10,51
Osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa yhteensä MEUR 6 454 4 402 5 631 2 768 2 072
1 A-osake 26.3.2008 asti.
2 B-osake 26.3.2008 asti jonka jälkeen WRT1V.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu