Tietoja osakkeenomistajille

Yhtiökokous

Wärtsilä Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 7.3.2013 kello 16.00 alkaen Helsingissä, Messukeskuksen kongressisiivessä, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 25.2.2013 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään 4.3.2013 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti, sähköpostitse, telefaxilla tai puhelimitse.

Ilmoittautumisosoitteet:

Wärtsilä Oyj Abp
Osakasrekisteri
PL 196
00531 Helsinki
puh. 010 709 5282, arkipäivisin klo 9.00-12.00
faksi: 010 709 5283
sähköposti: yk@wartsila.com
Internet: www.wartsila.com/yk_ilmoittautuminen

Kirjallisesti, sähköpostitse tai telefaksilla ilmoittauduttaessa ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 4.3.2013 klo 16.00. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osingonmaksu

Hallitus esittää, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 12.3.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi hallitus ehdottaa 19.3.2013.

Pörssitiedotteet

Pörssitiedotteet ovat heti julkistamisen jälkeen luettavissa Wärtsilän internetsivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu