12. Vieras pääoma
MEUR 2012 2011
Pitkäaikainen
Korollinen 517 459
Yhteensä 517 459
Lyhytaikainen
Koroton 65 79
Korollinen 849 889
Yhteensä 915 967
Yhtiön lainat ja niiden lyhennysohjelma
2012 Lyhytaikainen Pitkäaikainen
MEUR < 1 v 1-5 v > 5 v Yhteensä
Lainat rahoituslaitoksilta 28 225 121 375
Lainat eläkelaitoksilta 51 110 8 168
Yhteensä 79 335 129 543
2011 Lyhytaikainen Pitkäaikainen
MEUR < 1 v 1-5 v > 5 v Yhteensä
Lainat rahoituslaitoksilta 21 144 84 249
Lainat eläkelaitoksilta 48 150 18 217
Yhteensä 69 294 102 466
13. Siirtovelat
MEUR 2012 2011
Tulo- ja muut verot 1
Johdannaiset 13 30
Henkilöstökulut 13 14
Korot ja muut rahoituserät 9 4
Muut 4 6
Yhteensä 39 55
14. Velat konsernin yrityksille
MEUR 2012 2011
Muut pitkäaikaiset velat 53 63
Ostovelat 6 5
Muut lyhytaikaiset velat 630 749
Siirtovelat 14 10
Yhteensä 702 827

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu