3. Poistot ja arvonalentumiset
MEUR 2012 2011
Suunnitelman mukaiset poistot
Muut pitkävaikutteiset menot 11 15
Muut poistot 1
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä 11 16
Kirjanpidon poistot yhteensä 14 14
Poistoero -2 2
Poistoero
Kertynyt poistoero tilikauden alussa 8 10
Poistoeron muutos 2 -2
Kertynyt poistoero tilikauden lopussa 10 8
4. Rahoitustuotot ja -kulut
MEUR 2012 2011
Osinkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä 195 188
Muilta 1 1
Yhteensä 196 188
Muut korkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä 35 30
Muilta 1 7
Yhteensä 36 37
Muut rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 3 3
Muilta 8 7
Yhteensä 11 10
Kurssierot -27 -11
Korkokulut
Saman konsernin yrityksille -9 -11
Muille -15 -14
Yhteensä -24 -25
Muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille -4 -5
Muille -9 -18
Yhteensä -13 -23
Myyntivoitot osakkeista ja osuuksista 1
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 180 176

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu