Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)
MEUR Liite 2012 2011
Liiketoiminnan muut tuotot 1 71 86
Henkilöstökulut 2 -38 -37
Poistot ja arvonalentumiset 3 -11 -16
Liiketoiminnan muut kulut -88 -84
Liiketulos -66 -51
Rahoitustuotot ja -kulut 4
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 197 188
Korko- ja muut rahoitustuotot 41 41
Kurssierot -27 -11
Korko- ja muut rahoituskulut -31 -42
180 176
Tulos ennen satunnaisia eriä 113 125
Konserniavustus 5 160 273
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 273 398
Poistoeron muutos -2 2
Tulos ennen veroja 271 400
Tuloverot 6 -19 -55
Tilikauden tulos 253 345

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu