23. Varaukset
2012
MEUR Oikeuden-
käynnit
Takuu-
varaukset
Tappio-
varaukset
Uudelleen-
järjestely-
varaukset
Muut
varaukset
Yhteensä
Varaukset 1.1.2012 11 167 22 18 49 267
Valuuttakurssimuutokset 1 1
Yritysostot 6 11 10 1 28
Lisäykset 3 49 10 8 18 89
Käytetyt varaukset -3 -47 -16 -13 -30 -109
Käyttämättömien varausten peruutukset -1 -3 -5 -10
Varaukset 31.12.2012 17 180 24 14 31 266
Pitkäaikainen 38
Lyhytaikainen 228
2011
MEUR Oikeuden-
käynnit
Takuu-
varaukset
Tappio-
varaukset
Uudelleen-
järjestely-
varaukset
Muut
varaukset
Yhteensä
Varaukset 1.1.2011 14 175 20 27 42 277
Valuuttakurssimuutokset 1 1
Lisäykset 1 46 13 7 18 85
Käytetyt varaukset -2 -56 -9 -15 -6 -87
Käyttämättömien varausten peruutukset -1 -2 -1 -5 -10
Varaukset 31.12.2011 11 167 22 18 49 267
Pitkäaikainen 52
Lyhytaikainen 215
Konserniyhtiöt ovat vastaajina eräissä oikeudenkäynneissä, jotka liittyvät konsernin tavanomaiseen liiketoimintaan. Kyseiset oikeudenkäynnit koskevat muun muassa tuotevastuu- ja työsuhdeasioita sekä omaisuus- ja henkilövahinkoja. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen kyseisten oikeudellisten vaateiden kattamiseksi, mikäli oikeudellinen vastuu voidaan kohtuullisella varmuudella olettaa toteutuvaksi.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu