27. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
2012 2011
MEUR Taseen
velkamäärä
Kiinnitykset Taseen
velkamäärä
Kiinnitykset
Velat ja vastuut, joiden vakuudeksi on annettu kiinteistökiinnityksiä
Lainat eläkelaitoksilta 11 15 22 43
Muut vastuut 15 13 16 14
Yhteensä 26 28 38 57
Velat ja vastuut ja muut sitoumukset, joiden vakuudeksi on
annettu yrityskiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta 29 18 25 46
Muut vastuut 15 16
Yhteensä 29 34 25 62
MEUR 2012 2011
Takaukset ja vastuusitoumukset
samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 433 903
osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta 9 10
Yhteensä 442 912
Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvot
Maksetaan seuraavan vuoden kuluessa 23 18
Maksetaan vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 44 34
Maksetaan myöhemmin 10 11
Yhteensä 76 64

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu