4. Liiketoiminnan muut tuotot
MEUR 2012 2011
Osakkeiden myyntivoitot 8
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot 4 7
Julkiset avustukset 7 9
Sivutuotteiden myyntituotot 1 2
Romun myyntituotot 4 3
Tilausten peruutuksiin liittyvät tuotot* 26 18
Muut 17 9
Yhteensä 68 47
* Tilausten peruutuksiin liittyvät kulut ovat vastaavilla kulutileillä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu