5. Materiaalit ja palvelut
MEUR 2012 2011
Ostot tilikauden aikana -1 447 -1 228
Varastojen muutos 57 -7
Ulkopuoliset palvelut -1 138 -1 050
Yhteensä -2 527 -2 285

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu