7. Poistot ja arvonalentumiset
MEUR 2012 2011
Aineettomat oikeudet 5 5
Muut aineettomat hyödykkeet 56 38
Rakennukset ja rakennelmat 14 14
Koneet ja kalusto 56 52
Muut aineelliset hyödykkeet 4 3
Arvonalentumiset 4
Yhteensä 139 113

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu