Kvartaalitunnuslukuja 2011–2012
Lyhennetty tuloslaskelma
MEUR Q4/2012 Q3/2012 Q2/2012 Q1/2012 Q4/2011 Q3/2011 Q2/2011 Q1/2011
Liikevaihto 1 533 1 087 1 099 1 005 1 238 851 1 036 1 083
Liiketoiminnan muut tuotot 12 11 35 10 13 20 4 10
Kulut -1 344 -958 -990 -889 -1 086 -758 -906 -956
Poistot ja arvonalentumiset -38 -33 -35 -33 -29 -27 -28 -29
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 7 3 -1 1 2 2 1 3
Liiketulos 169 110 108 94 138 88 108 111
Rahoitustuotot ja -kulut -8 -11 -11 -1 -6 -5 -4
Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 1
Tulos ennen veroja 161 99 98 93 131 83 108 107
Tuloverot -37 -23 -22 -27 -39 -30 -35 -31
Tilikauden tulos 124 77 77 66 92 53 73 76
Tulos/osake, euroa 0,62 0,38 0,38 0,33 0,45 0,26 0,35 0,38
Tilauskertymä yhteensä 1 357 1 275 1 198 1 109 1 250 1 118 1 170 979
Tilauskanta katsauskauden lopussa 4 492 4 724 4 515 4 409 4 007 4 042 3 779 3 669
Henkilöstömäärä katsauskauden lopussa 18 887 18 961 19 161 19 073 17 913 17 875 17 654 17 526

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu