Konsernijohtajan
katsaus

”Erittäin vahvan neljännen neljänneksen ansiosta Wärtsilän koko vuoden liikevaihto kasvoi 12% ja kannattavuus oli 10,9%.”

BJÖRN ROSENGREN Konsernijohtaja

Katso webcast

Liikevaihto jälleen kasvuun, kannattavuus tasaista


”Olen tyytyväinen tulokseemme vuonna 2012, jolloin maailmantalouden olosuhteet olivat vaikeat. Erittäin vahvan neljännen neljänneksen ansiosta Wärtsilän koko vuoden liikevaihto kasvoi 12% ja kannattavuus oli 10,9%. Tilauskertymä kasvoi 9% ja Ship Powerin tilaukset kehittyivät vahvasti erityisesti offshore-markkinoilla.

Vuonna 2012 teimme kaikkien aikojen suurimman yritysostomme, kun hankimme Hamworthy-yhtiön. Yritysosto tukee kasvustrategiaamme merenkulun kaasusovelluksissa sekä offshore- ja ympäristöratkaisujen markkinoilla. Kiinnostus merenkulun kaasusovelluksiin oli edelleen vahvaa, ja saamamme tilaukset kertovat johtavasta asemastamme monipolttoainemarkkinoilla. Ympäristöratkaisujen osalta markkina-aktiviteetti lisääntyi jonkun verran. Meillä on hyvä asema kasvavilla offshore-markkinoilla ja etenkin Brasiliassa, mistä saimme useita tärkeitä tilauksia. Power Plants sai kaksi kaikkien aikojen suurinta tilausta, ja Wärtsilä on nyt vakavasti otettava haastaja yli 500 MW:n voimalaitoksissa. Olen myös erittäin tyytyväinen siihen, että Services-liiketoiminnan liikevaihto palasi kasvuun ja että saimme tärkeitä pitkän aikavälin huoltosopimuksia vaikeissa markkinaolosuhteissa.

Vuotta 2013 katsottaessa taloustilanne on edelleen epävarma, mutta markkinanäkymämme ovat tasaiset. Vahvan tilauskantamme ansiosta uskomme liikevaihtomme kasvavan ensi vuonna jonkin verran ja kannattavuuden säilyvän suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2012.”

björn-autograph.png

BJÖRN ROSENGREN Konsernijohtaja

Wärtsilän näkymät

Wärtsilä odottaa vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

Keskeistä neljänneltä neljännekseltä
 • Tilauskertymä kasvoi 9% 1.357 milj. euroon (1.250)
 • Liikevaihto kasvoi 24% 1.533 milj. euroon (1.238)
 • Tilaus-laskutussuhde 0,89 (1,01)
 • Liiketulos 186 milj. euroa, eli 12,2% liikevaihdosta
  (145 milj. euroa ja 11,7%)
 • EBITA 196 milj. euroa, eli 12,8% liikevaihdosta (149 milj. euroa ja 12,1%)
 • Tulos/osake 0,62 euroa (0,45)
 • Liiketoiminnan rahavirta 187 milj. euroa (-71)
Keskeistä katsauskaudelta tammi-joulukuu 2012
 • Tilauskertymä kasvoi 9% 4.940 milj. euroon (4.516)
 • Liikevaihto kasvoi 12% 4.725 milj. euroon (4.209)
 • Tilaus-laskutussuhde 1,05 (1,07)
 • Liiketulos 515 milj. euroa, eli 10,9% liikevaihdosta
  (469 milj. euroa ja 11,1%)
 • EBITA 550 milj. euroa, eli 11,6% liikevaihdosta (485 milj. euroa ja 11,5%)
 • Tilauskanta kasvoi 12% ja oli kauden lopussa 4.492 milj. euroa (4.007)
 • Tulos/osake 1,72 euroa (1,44)
 • Liiketoiminnan rahavirta 153 milj. euroa (232)
 • Osinkoehdotus 1,00 euroa/osake
Avainluvut
MEUR 10-12/2012 10-12/2011 Muutos 1-12/2012 1-12/2011 Muutos
Tilauskertymä 1 357 1 250 9% 4 940 4 516 9%
Tilauskanta kauden lopussa 4 492 4 007 12%
Liikevaihto 1 533 1 238 24% 4 725 4 209 12%
Liiketulos (EBITA)1 196 149 32% 550 485 13%
% liikevaihdosta 12,8% 12,1% 11,6% 11,5%
Liiketulos (EBIT)2 186 145 28% 515 469 10%
% liikevaihdosta 12,2% 11,7% 10,9% 11,1%
Tulos ennen veroja 161 131 452 429
Tulos/osake, euroa 0,62 0,45 1,72 1,44
Liiketoiminnan rahavirta 187 -71 153 232
Korolliset nettovelat kauden lopussa 567 58
Bruttoinvestoinnit 513 187
Nettovelkaantumisaste 0,31 0,04

1 EBITA on esitetty ilman kertaluonteisia eriä, 34 milj. euroa (24) ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja, 35 milj. euroa (16) katsauskauden tammi-joulukuun 2012 aikana. Neljännen neljänneksen aikana kertaluonteiset erät olivat 17 milj. euroa (7) ja yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot 10 milj. euroa (4).
2 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä.

 

Seuraava sivu