Avainluvut

MEUR 10-12/2012 10-12/2011 Muutos 1-12/2012 1-12/2011 Muutos
Tilauskertymä 1 357 1 250 9% 4 940 4 516 9%
Tilauskanta kauden lopussa 4 492 4 007 12%
Liikevaihto 1 533 1 238 24% 4 725 4 209 12%
Liiketulos (EBITA)1 196 149 32% 550 485 13%
% liikevaihdosta 12,8% 12,1% 11,6% 11,5%
Liiketulos (EBIT)2 186 145 28% 515 469 10%
% liikevaihdosta 12,2% 11,7% 10,9% 11,1%
Tulos ennen veroja 161 131 452 429
Tulos/osake, euroa 0,62 0,45 1,72 1,44
Liiketoiminnan rahavirta 187 -71 153 232
Korolliset nettovelat kauden lopussa 567 58
Bruttoinvestoinnit 513 187
Nettovelkaantumisaste 0,31 0,04

1

EBITA on esitetty ilman kertaluonteisia eriä, 34 milj. euroa (24), ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja, 35 milj. euroa (16) katsauskauden tammi-joulukuun 2012 aikana. Neljännen neljänneksen aikana kertaluonteiset erät olivat 17 milj. euroa (7) ja yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot 10 milj. euroa (4).

2

EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu