Markkinakehitys

Power Plants

Hyvää aktiviteettia kaasuvoimalaitosten markkinoilla

Voimalaitosmarkkinoiden aktiviteetti oli hyvällä tasolla vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä ja tarjousten määrä MW:issa laskettuna oli korkeampi kuin kolmannella neljänneksellä. Myös tehtyjen tarjousten lukumäärä kasvoi vuoden aiempiin neljänneksiin verrattuna. Aktiviteetti keskittyy edelleen maakaasuun pohjautuvaan tuotantoon. Kehittyvät markkinat jatkoivat talouskasvunsa tukemina investointeja uuteen voimantuotantokapasiteettiin, mutta talouskehityksen epävarmuus viivästyttää edelleen yleisesti päätöksiä voimalaitosmarkkinoilla. Aktiviteetti oli vahvinta joustavan perusvoimantuotannon segmentissä.

Power Plants -liiketoiminnan markkina-asema

Vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon aikana kaasuun ja nestemäisiin polttoaineisiin pohjautuvien voimalaitosten kokonaismarkkinat pienenivät 39% ja olivat kooltaan 28,8 GW. Tähän sisältyvät kaikki yli viiden MW:n kokoiset voimakoneet. Wärtsilän osuus markkinoista oli 4,9% (3,3).

Kaasuturbiini- ja moottorivalmistajat

W_Q4_graafit_FI-4.png

Ship Power

Aktiivinen vuosi offshore- ja erikoisalusmarkkinoilla

Vuoden 2012 neljännen neljänneksen aikana rekisteröitiin 199 uutta alustilausta. Vuoden 2012 aikana rekisteröitiin yhteensä 1.090 alustilausta, mikä on 35% vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kokonaisuudessaan vuosi 2012 oli vaikea perinteiselle kauppalaivasegmentille, joka kärsi ylikapasiteetista. Toisaalta tilauskertymä oli monipuolinen ja keskittyi selvästi offshore- ja erikoisaluksiin. Myös nesteytetyn kaasun (LNG) ja nestekaasun (LPG) kuljetusalusten markkinat olivat aktiivisia, ja nesteytetyn kaasun kuljetusaluksia tilattiin 35. Vuoden 2012 aikana myös päästöjen vähentämiseen liittyvien haasteiden ja muiden ympäristövastuuasioiden vaikutus merenkulkualaan lisääntyi.

Kiina ja Etelä-Korea olivat edelleen tärkeimmät laivanrakennusmaat, ja niiden osuudet vahvistetuista sopimuksista vuoden 2012 aikana olivat 35% ja 34% kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa laskettuna. Pienistä laivanrakennusmaista erityisesti Brasilia, Norja ja Yhdysvallat saivat uusia tilauksia.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus säilyi korkeana 47%:ssa (edellisen neljänneksen lopussa 48%). Hidaskäyntisten päämoottoreiden markkinaosuus pysyi tasaisena 18%:ssa (18). Apumoottorimarkkinoilla Wärtsilän osuus oli 4% (5).

Keskinopeiden päämoottoreiden markkina-asema

W_Q4_graafit_FI-5.png

Services

Voimalaitos- ja offshore-markkinat tukivat vakaata kehitystä

Huoltomarkkinoiden kehitys jatkui tasaisena kaikilla alueilla vuoden 2012 aikana. Voimalaitos- ja offshore-ala jatkoivat vahvaa kehitystään. Alueellisesti Lähi-idän ja Aasian markkinat olivat edelleen aktiivisimmat.

Vuoden 2012 lopussa Wärtsilän laitekanta oli 181.200 MW, joka oli 1% enemmän kuin edellisenä vuonna. Voimalaitosten laitekanta jatkoi kasvuaan vuonna 2012, kun taas merenkulun laitekanta väheni. Tämä liittyi aluskannasta poistettuihin aluksiin, joissa oli suuria kaksitahtimoottoreita.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu