Markkinanäkymät

Talouden yleinen epävarmuus ja ennusteet hitaasta maailmanlaajuisesta kasvusta vaikuttavat edelleen voimantuotannon markkinoihin. Vuonna 2013 maakaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan olevan vuoden 2012 kaltaiset. Vuonna 2013 tilausten odotetaan keskittyvän edelleen kehittyville markkinoille, jotka jatkavat investointeja uuteen voimantuotannon kapasiteettiin. OECD-maissa on tyydyttämätöntä kysyntää, jota lisäävät pääasiassa CO2-neutraali sähköntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin hiililaitosten, sulkeminen.

Näkymämme merenkulun ja laivanrakennuksen markkinoille vuonna 2013 ovat varovaiset, mutta hieman paremmat kuin 2012. Laivatilausten näkymät ovat ylikapasiteetista johtuen edelleen haastavat joillekin alustyypeille, kuten irtolastialuksille. Tilausten jakauman odotetaan olevan samankaltainen kuin vuonna 2012 ja suosivan offshore- ja erikoistuneiden alusten segmenttejä. Ympäristöratkaisut ja polttoainetehokkuutta korostava suunnittelu tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat kokonaisuudessaan edelleen tasaiset. Näkymät Lähi-idän ja Aasian alueella ovat edelleen hieman positiivisemmat, kun taas Etelä-Euroopan tilanne on yleisen taloustilanteen vuoksi haastavampi. Näkymät voimalaitosten huoltomarkkinoilla ovat merenkulun huoltomarkkinoita paremmat laitekannan lisääntymisen vuoksi. Offshore-alalla näkymät ovat edelleen positiiviset, minkä johdosta merenkulun huoltomarkkinoiden näkymät ovat tasaiset.

 

Wärtsilän näkymät vuodelle 2013


Wärtsilä odottaa vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu