Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Power Plants -liiketoiminnassa epävarmuus rahoitusmarkkinoilla voi vaikuttaa suurempien projektien ajoitukseen.

Merenkulun ja laivanrakennuksen alalla liiketoimintaympäristö on haastava ja huoli maailmanlaajuisesta taloudesta luo edelleen epävarmuutta. Perinteiset kauppalaivasegmentit ovat edelleen paineen alla ja toimialalla odotetaan, miten tilanne kaupassa kehittyy vuoden 2013 kuluessa.

Rahoitusmarkkinoiden lisääntyneet riskit voivat vaikuttaa negatiivisesti Services-liiketoiminnan tilauskertymään. Vaikeat olosuhteet kauppalaivamarkkinoilla ovat myös mahdollinen riski.

Wärtsilän vuosikertomus sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu