Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus esittää, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,00 euroa osakkeelta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.049.791.970,15 euroa, josta tilikauden voitto on 252.563.755,88 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 197.241.130 kappaletta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 12.3.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi hallitus ehdottaa 19.3.2013. Vuosikertomus 2012, johon sisältyvät tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.wartsila.com ja osoitteessa www.wartsilareports.com/fi viikolla 6.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu