Osakkeet ja osakkeenomistajat

Vuonna 2012 Wärtsilän osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä 159.852.645 kappaletta, ja vaihdettujen osakkeiden arvo oli 4.380 miljoonaa euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla, kuten Chi-X:ssä, Turquoisessa ja BATS:ssä. Osakkeita vaihdettiin vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla yhteensä 84.900.518 kappaletta.

Osakkeet Nasdaq OMX Helsingin pörssissä
31.12.2012 Osake- ja äänimäärä Osakevaihto
1-12/2012
WRT1V 197 241 130 159 852 645
1.1. - 31.12.2012 Ylin Alin Keskikurssi 1 Päätös
Osakekurssi 33,11 22,30 27,31 32,72
1 Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi
Markkina-arvo 31.12.2012 31.12.2011
MEUR 6 454 4 402
Ulkomaalaisomistus 31.12.2012 31.12.2011
% 51,0 47,0

 

Liputusilmoitukset

Katsauskauden tammi-joulukuu 2012 aikana Wärtsilä sai tietoonsa seuraavat omistuksessa tapahtuneet muutokset:

24.4.2012, Wärtsilälle ilmoitettiin Fiskars-konsernin ja Investor AB:n sopimuksesta, jolla yhtiöt yhdistävät Wärtsilä-omistuksensa yhdessä omistamaansa yhtiöön. Fiskars Oyj Abp oli myynyt 23.4.2012 tytäryhtiönsä Avlis AB:n kautta Wärtsilän osakkeita, ja sen osuus äänimäärästä alitti 3/20 (15%). Osakekaupan jälkeen Avlis AB omisti 25.641.347 osaketta, 13% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Investor AB oli ostanut tytäryhtiönsä Aktiebolaget Navigaren kautta 23.4.2012 Wärtsilän osakkeita, ja sen osuus äänimäärästä ylitti 1/20 (5%). Osakekaupan jälkeen Aktiebolaget Navigare omisti 12.701.821 osaketta, 6,44% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Fiskars Oyj Abp:n ja Investor AB:n yhteinen omistus ylitti 3/20 (15%) ja oli osakekaupan jälkeen 38.343.168 osaketta, 19,44% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

26.4.2012, Investor AB lisäsi omistustaan Wärtsilässä. Osakekaupan jälkeen Fiskars Oyj Abp:n ja Investor AB:n yhteisen omistuksen osuus oli 40.317.168 osaketta tai 20,44% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

29.6.2012, BlackRock, Inc. lisäsi omistustaan Wärtsilässä. Osakekaupan jälkeen BlackRock Inc. omisti 9.945.554 osaketta tai 5,04% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

13.12.2012, Investor AB:n tytäryhtiö Aktiebolaget Navigare siirsi kaikki omistamansa Wärtsilän osakkeet Instoria Aktiebolaget:ille, yhteensä 17.306.978 osaketta, mikä vastaa 8,77% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Instoria Aktiebolaget on Investor AB:n täysin omistama tytäryhtiö. Fiskars Oyj Abp:n ja Investor AB:n yhteisomistus Wärtsilässä ei muuttunut, eikä ylittänyt liputusrajaa.

Osakkeen kurssikehitys vuonna 2012

W_Q4_graafit_FI-18.png

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu