Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 8.3.2012, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2011. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 20.3.2012.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, KTM MBA Alexander Ehrnrooth, KTM Paul Ehrnrooth, dipl.ins. Lars Josefsson, dipl.ekon. Mikael Lilius, dipl.ins. Gunilla Nordström, talousjohtaja Markus Rauramo ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2012 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Hallitus valtuutettiin hankkimaan enintään 19.000.000 omaa osakketta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Hallitus valtuutettiin luovuttamaan enintään 19.000.000 omaa osakketta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Hallituksen järjestäytyminen

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Matti Vuorian. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:
Puheenjohtaja Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth, Lars Josefsson

Nimitysvaliokunta:
Puheenjohtaja Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Matti Vuoria

Palkitsemisvaliokunta:
Puheenjohtaja Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu