Tutkimus ja tuotekehitys, tuotelanseeraukset

Vuoden 2012 aikana Wärtsilän T&K-aktiviteetti jatkui vahvana ja keskittyi teknologioiden ja tuotteiden kehittämiseen vastaamaan kiristyvää ympäristölainsäädäntöä sekä tuotteisiin ja ratkaisuihin, jotka varmistavat kannattavan liiketoiminnan asiakkaillemme. T&K-kulut olivat korkealla 188 milj. euron tasolla ja vastasivat 4% liikevaihdosta.

Painolastiveden käsittelyjärjestelmien tyyppihyväksynnät ovat edenneet. Kaikki AQUARIUS UV (ultravioletti) -järjestelmiin liittyvät testit on suoritettu loppuun, ja tyyppihyväksyntä saatiin joulukuussa 2012. Ensimmäiset ultraviolettijärjestelmään pohjautuvat tilaukset on saatu ja toimitettu vuoden 2012 aikana. AQUARIUS EC (sähköklooraus) -järjestelmät saivat IMO:n perushyväksynnän 1. lokakuuta 2012 ja tyyppihyväksyntää odotetaan vuoden 2013 toisella neljänneksellä.

Wärtsilällä on tällä hetkellä markkinoiden laajin valikoima rikkipesureita ja kattavin määrä referenssejä. Tuotevalikoimaan kuuluvat avoimeen ja suljettuun kiertoon perustuvat rikkipesurit sekä näiden tuotteiden yhdistelmä, hybridirikkipesuri. Wärtsilä on tähän mennessä joko toimittanut tai saanut tilauksen 47 rikkipesurista yhteensä 24 alukseen.

Viime syksynä Wärtsilä Finland Oy ilmoitti, että sen tuotekehitysstrategiaa oli tarkennettu, minkä seurauksena polttokennoyksikkötoiminta päätettiin järjestellä uudelleen. Wärtsilän polttokennokehityksestä vastaavat avainhenkilöt ovat perustaneet uuden yrityksen, joka keskittyy polttokennoteknologian kehittämiseen. Wärtsilän vähemmistöosuus uudessa yhtiössä, jonka nimi on Convion Oy, tulee olemaan 19,9%, ja yhdeksän Wärtsilän entistä työntekijää siirtyy uuteen yritykseen.

Hidaskäyntisen monipolttoainemoottorin kehitysprojekti etenee testilaboratoriossa Italiassa. Vuoden 2012 testitulokset osoittivat, että uusi teknologia noudattaa täysin tulevan IMO Tier III:n päästörajoja ilman pakokaasunkäsittelyjärjestelmiä. Hidaskäyntinen monipolttoainemoottori testataan kokonaisuudessaan vuoden 2013 aikana. Ensimmäinen laiva-asennus on suunniteltu vuodelle 2014.

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu