Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Neljännen neljänneksen liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli 186 milj. euroa (145), 12,2% liikevaihdosta (11,7). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 169 milj. euroa (138) eli 11,0% liikevaihdosta (11,1). Liiketulos (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja oli 196 milj. euroa (149), 12,8% liikevaihdosta (12,1). Neljännen neljänneksen aikana kertaluonteiset erät olivat 17 milj. euroa (7) ja yritysostoihin liittyvät aineettomien hyödykkeiden poistot 10 milj. euroa (4).

Katsauskauden tammi-joulukuun liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 515 milj. euroa (469) eli 10,9% liikevaihdosta (11,1). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 481 milj. euroa (445) eli 10,2% liikevaihdosta (10,6). Liiketulos (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä ja yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja oli 550 milj. euroa (485), 11,6% liikevaihdosta (11,5). Wärtsilä kirjasi 34 milj. euroa kertaluonteisia eriä (24) katsauskauden tammi-joulukuu 2012 aikana. Kertaluonteiset erät liittyivät rakennejärjestelyihin sekä uudelleen järjesteltyyn ja lopetettuun liiketoimintaan liittyviin eläkevastuisiin ja yritysostoihin. Yritysostoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja kirjattiin 35 milj. euroa (16) katsauskauden tammi-joulukuu 2012 aikana.

Rahoituserät olivat -30 milj. euroa (-16). Nettokorot olivat -18 milj. euroa (-5). Osinkotuotot olivat 2 milj. euroa (3). Tulos ennen veroja oli 452 milj. euroa (429). Katsauskauden verot olivat 109 milj. euroa (136), joka vastaa 24% efektiivistä verokantaa. Tilikauden tulos oli 344 milj. euroa (293). Tulos/osake oli 1,72 euroa (1,44) ja oma pääoma / osake oli 9,12 euroa (8,30). Tuotto sijoitetulle pääomalle (ROI) oli 20,1% (20,4). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 20,0% (17,5).

Kannattavuus

W_Q4_graafit_FI-13.png

Muistiinpano

Lisää muistiinpano?

Seuraava sivu Edellinen sivu